Các cụ chỉ giúp các địa chỉ có thể cafe và giao lưu cờ cùng bạn bè ở Hà Nội giúp với.
Hôm nọ có Google 1 quán Cafe Board Game ở Đê La Thành mà chỗ để xe hạn chế quá, cộng với chuyên về board game hơn là cờ tướng.

Cám ơn các cụ nhiều,