{ LIVE Cờ Tướng ] | KTQG Phí Mạnh Cường vs KTQG Nguyễn Quang Nhật | Cờ 15p+10s chạm 2,5