Thời gian và địa điểm giải đấu nữ tử tượng giáp liên tái. Năm 2022Năm 2022, giải toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái, thời gian thi đấu là: 20 tháng 8, địa điểm thi đấu là: Thâm Quyến, Quảng Đông.

Tổng cộng có 10 đội tham gia 18 vòng đấu, bao gồm: Đội Bắc Kinh, Đội Thâm Quyến, Đội Quảng Đông, Đội Hàng Châu, Đội Giang Tô, Đội Chiết Giang Tú Châu, Đội Chiết Giang thái thuận, Đội Hà Bắc, Đội Thành Đô, Đội Thượng Hải.

Năm 2021, tại Giải toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái "Nhạc xương đào hoa bôi", nhà vô địch chung của mùa giải là Đội Bắc Kinh Diệu Bạch Trà, á quân là Đội Thâm Quyến kim nhã phúc não lực đội, và hạng ba là Hàng Châu nhiên khí tập đoàn đội..

Đường Đan của đội Bắc Kinh được trao giải "Cầu thủ sáng giá nhất".