Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  ĐÔI KHÁNG VÒNG 6
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 7/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Sa Bình Bá Hứa Văn Học 9 VS 9 Trương Lôi Đồng Lương
  2 Du Bắc Trần Tú Toàn 8 VS 8 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền
  3 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 8 VS 8 Trần Siêu Cửu Long Pha
  4 Đồng Lương Vương Tô Nghị 8 VS 8 Liêu Bang Quân Đại Túc
  5 Bắc 碚 Tần Lãng 7 VS 7 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn
  6 Tú Sơn Huyền Ngô Vũ 7 VS 7 Hồ Hiểu Giang Bắc
  7 Giang Tân Thư Đức Toàn 7 VS 7 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá
  8 Khai Châu Bành Ninh 7 VS 6 Dương Kiếm Giang Bắc
  9 Trung Huyền Tào Quân 6 VS 6 Phan Tiến Quân Ba Nam
  10 Khai Châu Chu Xuân Huy 6 VS 6 Đồng Hân Du Bắc
  11 Ba Nam Từ Lập Hoành 6 VS 6 Trương Đĩnh Đồng Nam
  12 Đồng Lương Nghiêm Dũng 6 VS 6 Trần Tường Lương Bình
  13 Tú Sơn Huyền Bạch Hồng Khánh 6 VS 6 Chu Ấu Lâm Trung Huyền
  14 Bắc 碚 Trần Huyên 6 VS 6 Khoáng Niên Trung Đại Túc
  15 Kiềm Giang Trình Vân 6 VS 6 Viên 湶 Đồng Nam
  16 Khai Châu Hồ Bân 5 VS 5 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  17 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 5 VS 5 Trần Bội Phong Đại Túc
  18 Vân Dương Huyền Trần Lâm 5 VS 5 Truyện Hưng Vân Vũ Long
  19 Kiềm Giang Trần Chính 5 VS 5 Lôi Vân Quốc Trường Thọ
  20 Bắc 碚 Lộ Cảnh 5 VS 5 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên
  21 Lương Bình Tần Vĩ 5 VS 5 Bành Nghị Vu Khê Huyền
  22 Trường Thọ Lôi Tiểu Bình 4 VS 5 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá
  23 Đồng Nam Lí Kiến Nghiệp 4 VS 4 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên
  24 Vĩnh Xuyên Văn Đức Nguyên 4 VS 4 Quản Bằng Vân Trung Huyền
  25 Trường Thọ Đãn Tiểu Minh 4 VS 4 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền
  26 Vũ Long Vương Giang Dũng 4 VS 4 Lí Triêu Phú Kiềm Giang
  27 Dậu Dương Huyền Đàm Tử Hỉ 4 VS 4 Phạm Vân Bích Sơn
  28 Giang Tân Chu Hậu Dũng 4 VS 4 Trần Chính Phúc Kì Giang
  29 Kì Giang Lữ Trung Văn 3 VS 4 Lí Hoa Quốc Du Bắc
  30 Vu Khê Huyền Phùng Quân 3 VS 3 Dương Hiểu Cường Ba Nam
  31 Giang Tân Trương Đại Học 3 VS 3 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền
  32 Giang Bắc Trương Nhân Cường 3 VS 3 Phạm Văn Thành Lương Bình
  33 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 2 VS 3 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền
  34 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 2 VS 2 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  35 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 1 VS 2 Lưu Tư Hồng Kì Giang
  36 Phong Đô Huyền Phạm Kiến Vĩ 1 VS 0 NO NO

 2. #12
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 6
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 7/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Sa Bình Bá Hứa Văn Học 9 1 - 1 9 Trương Lôi Đồng Lương
  2 Du Bắc Trần Tú Toàn 8 1 - 1 8 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền
  3 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 8 2 - 0 8 Trần Siêu Cửu Long Pha
  4 Đồng Lương Vương Tô Nghị 8 0 - 2 8 Liêu Bang Quân Đại Túc
  5 Bắc 碚 Tần Lãng 7 2 - 0 7 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn
  6 Tú Sơn Huyền Ngô Vũ 7 2 - 0 7 Hồ Hiểu Giang Bắc
  7 Giang Tân Thư Đức Toàn 7 0 - 2 7 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá
  8 Khai Châu Bành Ninh 7 0 - 2 6 Dương Kiếm Giang Bắc
  9 Trung Huyền Tào Quân 6 0 - 2 6 Phan Tiến Quân Ba Nam
  10 Khai Châu Chu Xuân Huy 6 0 - 2 6 Đồng Hân Du Bắc
  11 Ba Nam Từ Lập Hoành 6 1 - 1 6 Trương Đĩnh Đồng Nam
  12 Đồng Lương Nghiêm Dũng 6 2 - 0 6 Trần Tường Lương Bình
  13 Tú Sơn Huyền Bạch Hồng Khánh 6 0 - 2 6 Chu Ấu Lâm Trung Huyền
  14 Bắc 碚 Trần Huyên 6 0 - 2 6 Khoáng Niên Trung Đại Túc
  15 Kiềm Giang Trình Vân 6 1 - 1 6 Viên 湶 Đồng Nam
  16 Khai Châu Hồ Bân 5 2 - 0 5 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  17 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 5 1 - 1 5 Trần Bội Phong Đại Túc
  18 Vân Dương Huyền Trần Lâm 5 1 - 1 5 Truyện Hưng Vân Vũ Long
  19 Kiềm Giang Trần Chính 5 2 - 0 5 Lôi Vân Quốc Trường Thọ
  20 Bắc 碚 Lộ Cảnh 5 2 - 0 5 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên
  21 Lương Bình Tần Vĩ 5 1 - 1 5 Bành Nghị Vu Khê Huyền
  22 Trường Thọ Lôi Tiểu Bình 4 0 - 2 5 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá
  23 Đồng Nam Lí Kiến Nghiệp 4 0 - 2 4 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên
  24 Vĩnh Xuyên Văn Đức Nguyên 4 2 - 0 4 Quản Bằng Vân Trung Huyền
  25 Trường Thọ Đãn Tiểu Minh 4 2 - 0 4 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền
  26 Vũ Long Vương Giang Dũng 4 1 - 1 4 Lí Triêu Phú Kiềm Giang
  27 Dậu Dương Huyền Đàm Tử Hỉ 4 0 - 2 4 Phạm Vân Bích Sơn
  28 Giang Tân Chu Hậu Dũng 4 1 - 1 4 Trần Chính Phúc Kì Giang
  29 Kì Giang Lữ Trung Văn 3 0 - 2 4 Lí Hoa Quốc Du Bắc
  30 Vu Khê Huyền Phùng Quân 3 2 - 0 3 Dương Hiểu Cường Ba Nam
  31 Giang Tân Trương Đại Học 3 2 - 0 3 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền
  32 Giang Bắc Trương Nhân Cường 3 2 - 0 3 Phạm Văn Thành Lương Bình
  33 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 2 0 - 2 3 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền
  34 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 2 1 - 1 2 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  35 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 1 0 - 2 2 Lưu Tư Hồng Kì Giang
  36 Phong Đô Huyền Phạm Kiến Vĩ 1 2 - 0 0 NO NO


  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  XẾP HẠNG TAM SAU VÒNG 6
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 7/8/2022
  排名 姓名 团体 积分 累进分 胜局 犯规 后手局数 得分逆减 出场
  1 Hứa Văn Học Sa Bình Bá 10 39 4 0 2 112222 6 4 2 0
  2 Trương Lôi Đồng Lương 10 38 4 0 3 121222 6 4 2 0
  3 Liêu Bang Quân Đại Túc 10 34 4 0 3 212221 6 4 2 0
  4 Tôn Kim Cương Phụng Tiết Huyền 10 31 4 0 3 222211 6 4 2 0
  5 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền 9 35 4 0 3 120222 6 4 1 1
  6 Tần Lãng Bắc 碚 9 33 3 0 3 211122 6 3 3 0
  7 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá 9 31 4 0 3 220212 6 4 1 1
  8 Trần Tú Toàn Du Bắc 9 29 4 0 3 122220 6 4 1 1
  9 Ngô Vũ Tú Sơn Huyền 9 27 3 0 3 222111 6 3 3 0
  10 Trần Siêu Cửu Long Pha 8 32 3 0 3 21212 6 3 2 1
  11 Dương Kiếm Giang Bắc 8 31 3 0 3 201122 6 3 2 1
  12 Vương Tô Nghị Đồng Lương 8 30 4 0 2 22202 6 4 0 2
  13 Đồng Hân Du Bắc 8 27 2 0 3 211121 6 2 4 0
  14 Nghiêm Dũng Đồng Lương 8 26 4 0 3 202220 6 4 0 2
  15 Khoáng Niên Trung Đại Túc 8 26 3 0 4 220121 6 3 2 1
  16 Chu Ấu Lâm Trung Huyền 8 26 3 0 4 221012 6 3 2 1
  17 Phan Tiến Quân Ba Nam 8 23 3 0 3 222011 6 3 2 1
  18 Trình Vân Kiềm Giang 7 29 3 0 3 102022 6 3 1 2
  19 Viên 湶 Đồng Nam 7 29 2 0 4 101212 6 2 3 1
  20 Hồ Hiểu Giang Bắc 7 29 2 0 3 12112 6 2 3 1
  21 Bành Ninh Khai Châu 7 28 2 0 3 21112 6 2 3 1
  22 Thư Đức Toàn Giang Tân 7 27 3 0 3 22012 6 3 1 2
  23 Trương Đĩnh Đồng Nam 7 27 3 0 3 120022 6 3 1 2
  24 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn 7 26 3 0 3 22102 6 3 1 2
  25 Lộ Cảnh Bắc 碚 7 26 3 0 3 210022 6 3 1 2
  26 Từ Lập Hoành Ba Nam 7 22 2 0 3 112210 6 2 3 1
  27 Hồ Bân Khai Châu 7 21 3 0 3 221002 6 3 1 2
  28 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá 7 20 2 0 3 221011 6 2 3 1
  29 Trần Chính Kiềm Giang 7 16 3 0 3 222100 6 3 1 2
  30 Trần Tường Lương Bình 6 28 2 0 3 1212 6 2 2 2
  31 Bành Nghị Vu Khê Huyền 6 25 1 0 3 101112 6 1 4 1
  32 Bạch Hồng Khánh Tú Sơn Huyền 6 24 3 0 3 2220 6 3 0 3
  32 Tào Quân Trung Huyền 6 24 3 0 3 2220 6 3 0 3
  34 Lưu Đông Ninh Vu Khê Huyền 6 24 2 0 3 101202 6 2 2 2
  35 Trần Huyên Bắc 碚 6 23 2 0 3 21021 6 2 2 2
  36 Chu Xuân Huy Khai Châu 6 22 3 0 3 20220 6 3 0 3
  37 Trần Bội Phong Đại Túc 6 22 1 0 3 102111 6 1 4 1
  38 Trần Lâm Vân Dương Huyền 6 22 1 0 3 110211 6 1 4 1
  39 Văn Đức Nguyên Vĩnh Xuyên 6 21 2 0 3 200211 6 2 2 2
  40 Lí Hoa Quốc Du Bắc 6 21 2 0 3 210012 6 2 2 2
  41 Tần Vĩ Lương Bình 6 20 1 0 3 111120 6 1 4 1
  42 Phạm Vân Bích Sơn 6 18 1 0 3 211011 6 1 4 1
  43 Truyện Hưng Vân Vũ Long 6 17 2 0 3 122001 6 2 2 2
  44 Đãn Tiểu Minh Trường Thọ 6 16 3 0 3 202200 6 3 0 3
  45 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên 6 12 3 0 3 222000 6 3 0 3
  46 Tiếu Đại Minh Vũ Long 5 22 2 0 3 10202 6 2 1 3
  47 Chu Hậu Dũng Giang Tân 5 21 1 0 3 100121 6 1 3 2
  48 Lôi Vân Quốc Trường Thọ 5 20 2 0 3 2120 6 2 1 3
  49 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên 5 18 2 0 3 20201 6 2 1 3
  50 Vương Giang Dũng Vũ Long 5 18 1 0 3 101120 6 1 3 2
  51 Lí Triêu Phú Kiềm Giang 5 17 2 0 3 102020 6 2 1 3
  52 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền 5 17 2 0 3 201002 6 2 1 3
  52 Trương Nhân Cường Giang Bắc 5 17 2 0 3 201002 6 2 1 3
  54 Trần Chính Phúc Kì Giang 5 16 1 0 3 111020 6 1 3 2
  55 Trương Đại Học Giang Tân 5 12 2 0 3 210200 6 2 1 3
  56 Phùng Quân Vu Khê Huyền 5 11 2 0 3 220010 6 2 1 3
  57 Lí Kiến Nghiệp Đồng Nam 4 15 1 0 3 10210 6 1 2 3
  58 Quản Bằng Vân Trung Huyền 4 15 1 0 3 20011 6 1 2 3
  59 Lôi Tiểu Bình Trường Thọ 4 14 2 0 3 2200 6 2 0 4
  60 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền 4 13 1 0 3 12010 6 1 2 3
  61 Đàm Tử Hỉ Dậu Dương Huyền 4 12 2 0 3 20200 6 2 0 4
  62 Lưu Tư Hồng Kì Giang 4 8 2 0 3 202000 6 2 0 4
  63 Dương Hiểu Cường Ba Nam 3 17 1 0 3 12 6 1 1 4
  64 Lữ Trung Văn Kì Giang 3 13 1 0 3 210 6 1 1 4
  65 Trần Đệ Vĩ Bích Sơn 3 13 1 0 3 100002 6 1 1 4
  66 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền 3 12 1 0 3 2001 6 1 1 4
  67 Phạm Văn Thành Lương Bình 3 8 1 0 3 20100 6 1 1 4
  68 Phạm Kiến Vĩ Phong Đô Huyền 3 6 1 0 2 200100 6 1 1 4
  69 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền 3 5 1 0 2 120000 6 1 1 4
  70 Trần Minh Quân Phong Đô Huyền 2 9 0 0 3 110 6 0 2 4
  71 Chu Quang Kiệt Cửu Long Pha 1 6 0 0 3 1 6 0 1 5
  72 Triệu Kiện Quân Phụng Tiết Huyền 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4

 3. #13
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  ĐÔI KHÁNG VÒNG 7
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Đại Túc Liêu Bang Quân 10 VS 10 Trương Lôi Đồng Lương
  2 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 10 VS 10 Hứa Văn Học Sa Bình Bá
  3 Sa Bình Bá Chu Vĩnh Trung 9 VS 9 Ngô Vũ Tú Sơn Huyền
  4 Phong Đô Huyền Hà Nhâm Quế 9 VS 9 Tần Lãng Bắc 碚
  5 Trung Huyền Chu Ấu Lâm 8 VS 9 Trần Tú Toàn Du Bắc
  6 Đại Túc Khoáng Niên Trung 8 VS 8 Vương Tô Nghị Đồng Lương
  7 Du Bắc Đồng Hân 8 VS 8 Nghiêm Dũng Đồng Lương
  8 Cửu Long Pha Trần Siêu 8 VS 8 Phan Tiến Quân Ba Nam
  9 Giang Bắc Dương Kiếm 8 VS 7 Trần Chính Kiềm Giang
  10 Đồng Nam Viên 湶 7 VS 7 Lộ Cảnh Bắc 碚
  11 Sa Bình Bá Trương Tiểu Binh 7 VS 7 Trình Vân Kiềm Giang
  12 Đồng Nam Trương Đĩnh 7 VS 7 Hồ Bân Khai Châu
  13 Bích Sơn Nhiễm Chí Vĩ 7 VS 7 Bành Ninh Khai Châu
  14 Giang Bắc Hồ Hiểu 7 VS 7 Từ Lập Hoành Ba Nam
  15 Du Bắc Lí Hoa Quốc 6 VS 7 Thư Đức Toàn Giang Tân
  16 Bích Sơn Phạm Vân 6 VS 6 Tần Vĩ Lương Bình
  17 Vu Khê Huyền Bành Nghị 6 VS 6 Trần Huyên Bắc 碚
  18 Vũ Long Truyện Hưng Vân 6 VS 6 Bạch Hồng Khánh Tú Sơn Huyền
  19 Lương Bình Trần Tường 6 VS 6 Văn Đức Nguyên Vĩnh Xuyên
  20 Đại Túc Trần Bội Phong 6 VS 6 Đãn Tiểu Minh Trường Thọ
  21 Vĩnh Xuyên Lưu Nhữ Tín 6 VS 6 Trần Lâm Vân Dương Huyền
  22 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 6 VS 6 Tào Quân Trung Huyền
  23 Kì Giang Trần Chính Phúc 5 VS 6 Chu Xuân Huy Khai Châu
  24 Tú Sơn Huyền Vương Tiểu Quân 5 VS 5 Chu Hậu Dũng Giang Tân
  25 Vĩnh Xuyên Long Tòng Vân 5 VS 5 Vương Giang Dũng Vũ Long
  26 Trường Thọ Lôi Vân Quốc 5 VS 5 Trương Nhân Cường Giang Bắc
  27 Kiềm Giang Lí Triêu Phú 5 VS 5 Phùng Quân Vu Khê Huyền
  28 Vũ Long Tiếu Đại Minh 5 VS 5 Trương Đại Học Giang Tân
  29 Kì Giang Lưu Tư Hồng 4 VS 4 Lí Kiến Nghiệp Đồng Nam
  30 Trung Huyền Quản Bằng Vân 4 VS 4 Đàm Tử Hỉ Dậu Dương Huyền
  31 Dậu Dương Huyền Phiền Hồng 4 VS 4 Lôi Tiểu Bình Trường Thọ
  32 Lương Bình Phạm Văn Thành 3 VS 3 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  33 Ba Nam Dương Hiểu Cường 3 VS 3 Phạm Kiến Vĩ Phong Đô Huyền
  34 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 3 VS 3 Lữ Trung Văn Kì Giang
  35 Phụng Tiết Huyền Triệu Khải Phát 3 VS 2 Trần Minh Quân Phong Đô Huyền
  36 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 1 VS 0 NO NO

 4. #14
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 7
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Đại Túc Liêu Bang Quân 10 1 - 1 10 Trương Lôi Đồng Lương
  2 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 10 1 - 1 10 Hứa Văn Học Sa Bình Bá
  3 Sa Bình Bá Chu Vĩnh Trung 9 2 - 0 9 Ngô Vũ Tú Sơn Huyền
  4 Phong Đô Huyền Hà Nhâm Quế 9 0 - 2 9 Tần Lãng Bắc 碚
  5 Trung Huyền Chu Ấu Lâm 8 0 - 2 9 Trần Tú Toàn Du Bắc
  6 Đại Túc Khoáng Niên Trung 8 0 - 2 8 Vương Tô Nghị Đồng Lương
  7 Du Bắc Đồng Hân 8 2 - 0 8 Nghiêm Dũng Đồng Lương
  8 Cửu Long Pha Trần Siêu 8 0 - 2 8 Phan Tiến Quân Ba Nam
  9 Giang Bắc Dương Kiếm 8 1 - 1 7 Trần Chính Kiềm Giang
  10 Đồng Nam Viên 湶 7 1 - 1 7 Lộ Cảnh Bắc 碚
  11 Sa Bình Bá Trương Tiểu Binh 7 1 - 1 7 Trình Vân Kiềm Giang
  12 Đồng Nam Trương Đĩnh 7 0 - 2 7 Hồ Bân Khai Châu
  13 Bích Sơn Nhiễm Chí Vĩ 7 2 - 0 7 Bành Ninh Khai Châu
  14 Giang Bắc Hồ Hiểu 7 1 - 1 7 Từ Lập Hoành Ba Nam
  15 Du Bắc Lí Hoa Quốc 6 2 - 0 7 Thư Đức Toàn Giang Tân
  16 Bích Sơn Phạm Vân 6 1 - 1 6 Tần Vĩ Lương Bình
  17 Vu Khê Huyền Bành Nghị 6 0 - 2 6 Trần Huyên Bắc 碚
  18 Vũ Long Truyện Hưng Vân 6 0 - 2 6 Bạch Hồng Khánh Tú Sơn Huyền
  19 Lương Bình Trần Tường 6 1 - 1 6 Văn Đức Nguyên Vĩnh Xuyên
  20 Đại Túc Trần Bội Phong 6 1 - 1 6 Đãn Tiểu Minh Trường Thọ
  21 Vĩnh Xuyên Lưu Nhữ Tín 6 2 - 0 6 Trần Lâm Vân Dương Huyền
  22 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 6 0 - 2 6 Tào Quân Trung Huyền
  23 Kì Giang Trần Chính Phúc 5 2 - 0 6 Chu Xuân Huy Khai Châu
  24 Tú Sơn Huyền Vương Tiểu Quân 5 0 - 2 5 Chu Hậu Dũng Giang Tân
  25 Vĩnh Xuyên Long Tòng Vân 5 2 - 0 5 Vương Giang Dũng Vũ Long
  26 Trường Thọ Lôi Vân Quốc 5 0 - 2 5 Trương Nhân Cường Giang Bắc
  27 Kiềm Giang Lí Triêu Phú 5 0 - 2 5 Phùng Quân Vu Khê Huyền
  28 Vũ Long Tiếu Đại Minh 5 1 - 1 5 Trương Đại Học Giang Tân
  29 Kì Giang Lưu Tư Hồng 4 2 - 0 4 Lí Kiến Nghiệp Đồng Nam
  30 Trung Huyền Quản Bằng Vân 4 2 - 0 4 Đàm Tử Hỉ Dậu Dương Huyền
  31 Dậu Dương Huyền Phiền Hồng 4 0 - 2 4 Lôi Tiểu Bình Trường Thọ
  32 Lương Bình Phạm Văn Thành 3 2 - 0 3 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  33 Ba Nam Dương Hiểu Cường 3 0 - 2 3 Phạm Kiến Vĩ Phong Đô Huyền
  34 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 3 1 - 1 3 Lữ Trung Văn Kì Giang
  35 Phụng Tiết Huyền Triệu Khải Phát 3 2 - 0 2 Trần Minh Quân Phong Đô Huyền
  36 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 1 2 - 0 0 NO NO

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  ĐÔI KHÁNG VÒNG 8
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Du Bắc Trần Tú Toàn 11 VS 11 Tôn Kim Cương Phụng Tiết Huyền
  2 Ba Nam Phan Tiến Quân 10 VS 11 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá
  3 Đồng Lương Vương Tô Nghị 10 VS 10 Đồng Hân Du Bắc
  4 Khai Châu Hồ Bân 9 VS 9 Dương Kiếm Giang Bắc
  5 Tú Sơn Huyền Ngô Vũ 9 VS 9 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn
  6 Ba Nam Từ Lập Hoành 8 VS 9 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền
  7 Trung Huyền Tào Quân 8 VS 8 Hồ Hiểu Giang Bắc
  8 Đồng Lương Nghiêm Dũng 8 VS 8 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên
  9 Tú Sơn Huyền Bạch Hồng Khánh 8 VS 8 Trần Siêu Cửu Long Pha
  10 Bắc 碚 Trần Huyên 8 VS 8 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá
  11 Đại Túc Khoáng Niên Trung 8 VS 8 Lí Hoa Quốc Du Bắc
  12 Trung Huyền Chu Ấu Lâm 8 VS 8 Viên 湶 Đồng Nam
  13 Bắc 碚 Lộ Cảnh 8 VS 8 Trình Vân Kiềm Giang
  14 Kiềm Giang Trần Chính 8 VS 7 Trần Bội Phong Đại Túc
  15 Giang Tân Thư Đức Toàn 7 VS 7 Trương Đĩnh Đồng Nam
  16 Khai Châu Bành Ninh 7 VS 7 Phạm Vân Bích Sơn
  17 Trường Thọ Đãn Tiểu Minh 7 VS 7 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên
  18 Vu Khê Huyền Phùng Quân 7 VS 7 Trần Tường Lương Bình
  19 Giang Bắc Trương Nhân Cường 7 VS 7 Trần Chính Phúc Kì Giang
  20 Vĩnh Xuyên Văn Đức Nguyên 7 VS 7 Chu Hậu Dũng Giang Tân
  21 Lương Bình Tần Vĩ 7 VS 6 Lưu Đông Ninh Vu Khê Huyền
  22 Trường Thọ Lôi Tiểu Bình 6 VS 6 Quản Bằng Vân Trung Huyền
  23 Khai Châu Chu Xuân Huy 6 VS 6 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  24 Vân Dương Huyền Trần Lâm 6 VS 6 Lưu Tư Hồng Kì Giang
  25 Giang Tân Trương Đại Học 6 VS 6 Truyện Hưng Vân Vũ Long
  26 Vũ Long Vương Giang Dũng 5 VS 6 Bành Nghị Vu Khê Huyền
  27 Phong Đô Huyền Phạm Kiến Vĩ 5 VS 5 Lí Triêu Phú Kiềm Giang
  28 Phụng Tiết Huyền Triệu Khải Phát 5 VS 5 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền
  29 Trường Thọ Lôi Vân Quốc 5 VS 5 Phạm Văn Thành Lương Bình
  30 Kì Giang Lữ Trung Văn 4 VS 4 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền
  31 Đồng Nam Lí Kiến Nghiệp 4 VS 4 Trần Đệ Vĩ Bích Sơn
  32 Dậu Dương Huyền Đàm Tử Hỉ 4 VS 3 Dương Hiểu Cường Ba Nam
  33 Dậu Dương Huyền Chu Viễn Chí 3 VS 3 Chu Quang Kiệt Cửu Long Pha
  34 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 2 VS 0 NO NO

 6. #16
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 8
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Du Bắc Trần Tú Toàn 11 1 - 1 11 Tôn Kim Cương Phụng Tiết Huyền
  2 Ba Nam Phan Tiến Quân 10 0 - 2 11 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá
  3 Đồng Lương Vương Tô Nghị 10 0 - 2 10 Đồng Hân Du Bắc
  4 Khai Châu Hồ Bân 9 0 - 2 9 Dương Kiếm Giang Bắc
  5 Tú Sơn Huyền Ngô Vũ 9 0 - 2 9 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn
  6 Ba Nam Từ Lập Hoành 8 1 - 1 9 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền
  7 Trung Huyền Tào Quân 8 1 - 1 8 Hồ Hiểu Giang Bắc
  8 Đồng Lương Nghiêm Dũng 8 0 - 2 8 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên
  9 Tú Sơn Huyền Bạch Hồng Khánh 8 0 - 2 8 Trần Siêu Cửu Long Pha
  10 Bắc 碚 Trần Huyên 8 1 - 1 8 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá
  11 Đại Túc Khoáng Niên Trung 8 1 - 1 8 Lí Hoa Quốc Du Bắc
  12 Trung Huyền Chu Ấu Lâm 8 1 - 1 8 Viên 湶 Đồng Nam
  13 Bắc 碚 Lộ Cảnh 8 1 - 1 8 Trình Vân Kiềm Giang
  14 Kiềm Giang Trần Chính 8 2 - 0 7 Trần Bội Phong Đại Túc
  15 Giang Tân Thư Đức Toàn 7 2 - 0 7 Trương Đĩnh Đồng Nam
  16 Khai Châu Bành Ninh 7 1 - 1 7 Phạm Vân Bích Sơn
  17 Trường Thọ Đãn Tiểu Minh 7 0 - 2 7 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên
  18 Vu Khê Huyền Phùng Quân 7 2 - 0 7 Trần Tường Lương Bình
  19 Giang Bắc Trương Nhân Cường 7 2 - 0 7 Trần Chính Phúc Kì Giang
  20 Vĩnh Xuyên Văn Đức Nguyên 7 1 - 1 7 Chu Hậu Dũng Giang Tân
  21 Lương Bình Tần Vĩ 7 0 - 2 6 Lưu Đông Ninh Vu Khê Huyền
  22 Trường Thọ Lôi Tiểu Bình 6 2 - 0 6 Quản Bằng Vân Trung Huyền
  23 Khai Châu Chu Xuân Huy 6 2 - 0 6 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  24 Vân Dương Huyền Trần Lâm 6 1 - 1 6 Lưu Tư Hồng Kì Giang
  25 Giang Tân Trương Đại Học 6 2 - 0 6 Truyện Hưng Vân Vũ Long
  26 Vũ Long Vương Giang Dũng 5 0 - 2 6 Bành Nghị Vu Khê Huyền
  27 Phong Đô Huyền Phạm Kiến Vĩ 5 1 - 1 5 Lí Triêu Phú Kiềm Giang
  28 Phụng Tiết Huyền Triệu Khải Phát 5 2 - 0 5 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền
  29 Trường Thọ Lôi Vân Quốc 5 0 - 2 5 Phạm Văn Thành Lương Bình
  30 Kì Giang Lữ Trung Văn 4 2 - 0 4 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền
  31 Đồng Nam Lí Kiến Nghiệp 4 1 - 1 4 Trần Đệ Vĩ Bích Sơn
  32 Dậu Dương Huyền Đàm Tử Hỉ 4 0 - 2 3 Dương Hiểu Cường Ba Nam
  33 Dậu Dương Huyền Chu Viễn Chí 3 0 - 2 3 Chu Quang Kiệt Cửu Long Pha
  34 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 2 2 - 0 0 NO NO

 7. #17
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  ĐÔI KHÁNG VÒNG 9
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Sa Bình Bá Chu Vĩnh Trung 13 VS 12 Trần Tú Toàn Du Bắc
  2 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 12 VS 12 Đồng Hân Du Bắc
  3 Bích Sơn Nhiễm Chí Vĩ 11 VS 11 Dương Kiếm Giang Bắc
  4 Cửu Long Pha Trần Siêu 10 VS 10 Trần Chính Kiềm Giang
  5 Phong Đô Huyền Hà Nhâm Quế 10 VS 10 Vương Tô Nghị Đồng Lương
  6 Vĩnh Xuyên Lưu Nhữ Tín 10 VS 10 Phan Tiến Quân Ba Nam
  7 Đồng Nam Viên 湶 9 VS 9 Khoáng Niên Trung Đại Túc
  8 Du Bắc Lí Hoa Quốc 9 VS 9 Chu Ấu Lâm Trung Huyền
  9 Kiềm Giang Trình Vân 9 VS 9 Ngô Vũ Tú Sơn Huyền
  10 Sa Bình Bá Trương Tiểu Binh 9 VS 9 Lộ Cảnh Bắc 碚
  11 Vĩnh Xuyên Long Tòng Vân 9 VS 9 Trần Huyên Bắc 碚
  12 Giang Bắc Hồ Hiểu 9 VS 9 Hồ Bân Khai Châu
  13 Giang Bắc Trương Nhân Cường 9 VS 9 Phùng Quân Vu Khê Huyền
  14 Ba Nam Từ Lập Hoành 9 VS 9 Thư Đức Toàn Giang Tân
  15 Giang Tân Chu Hậu Dũng 8 VS 9 Tào Quân Trung Huyền
  16 Vu Khê Huyền Bành Nghị 8 VS 8 Bạch Hồng Khánh Tú Sơn Huyền
  17 Bích Sơn Phạm Vân 8 VS 8 Văn Đức Nguyên Vĩnh Xuyên
  18 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 8 VS 8 Trương Đại Học Giang Tân
  19 Đồng Lương Nghiêm Dũng 8 VS 8 Bành Ninh Khai Châu
  20 Khai Châu Chu Xuân Huy 8 VS 8 Lôi Tiểu Bình Trường Thọ
  21 Lương Bình Phạm Văn Thành 7 VS 7 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền
  22 Kì Giang Trần Chính Phúc 7 VS 7 Tần Vĩ Lương Bình
  23 Kì Giang Lưu Tư Hồng 7 VS 7 Đãn Tiểu Minh Trường Thọ
  24 Đồng Nam Trương Đĩnh 7 VS 7 Trần Lâm Vân Dương Huyền
  25 Lương Bình Trần Tường 7 VS 7 Trần Bội Phong Đại Túc
  26 Vũ Long Truyện Hưng Vân 6 VS 6 Phạm Kiến Vĩ Phong Đô Huyền
  27 Kiềm Giang Lí Triêu Phú 6 VS 6 Lữ Trung Văn Kì Giang
  28 Trung Huyền Quản Bằng Vân 6 VS 6 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  29 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 5 VS 5 Lôi Vân Quốc Trường Thọ
  30 Ba Nam Dương Hiểu Cường 5 VS 5 Vương Giang Dũng Vũ Long
  31 Tú Sơn Huyền Vương Tiểu Quân 5 VS 5 Lí Kiến Nghiệp Đồng Nam
  32 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 5 VS 4 Đàm Tử Hỉ Dậu Dương Huyền
  33 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 4 VS 3 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  34 Dậu Dương Huyền Phiền Hồng 4 VS 0 NO NO

 8. #18
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Sau vòng 7 bốn kỳ thủ xếp đầu bảng được lựa chọn ra để đánh vòng chung kết la:

  1 Hứa Văn Học Sa Bình Bá 11
  2 Trương Lôi Đồng Lương 11
  3 Liêu Bang Quân Đại Túc 11
  4 Tần Lãng Bắc 碚 11


  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  VÒNG CHUNG KẾT
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  BÁN KẾT
  BK 1 Sa Bình Bá Hứa Văn Học 0 2 - 0 0 Tần Lãng Bắc 碚
  BK 2 Đồng Lương Trương Lôi 0 2 - 0 0 Liêu Bang Quân Đại Túc
  CHUNG KẾT
  CK Đồng Lương Trương Lôi 2 VS 2 Hứa Văn Học Sa Bình Bá
  3/4 Bắc 碚 Tần Lãng 0 VS 0 Liêu Bang Quân Đại Túc

  3/4 Đại Túc Liêu Bang Quân 2 - 0 Tần Lãng Bắc 碚
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 08-08-2022 lúc 07:44 PM.

 9. #19
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,238
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 9
  BẢNG MỜ RỘNG NAM
  Ngày 8/8/2022
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Sa Bình Bá Chu Vĩnh Trung 13 0 - 2 12 Trần Tú Toàn Du Bắc
  2 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 12 1 - 1 12 Đồng Hân Du Bắc
  3 Bích Sơn Nhiễm Chí Vĩ 11 1 - 1 11 Dương Kiếm Giang Bắc
  4 Cửu Long Pha Trần Siêu 10 2 - 0 10 Trần Chính Kiềm Giang
  5 Phong Đô Huyền Hà Nhâm Quế 10 2 - 0 10 Vương Tô Nghị Đồng Lương
  6 Vĩnh Xuyên Lưu Nhữ Tín 10 1 - 1 10 Phan Tiến Quân Ba Nam
  7 Đồng Nam Viên 湶 9 0 - 2 9 Khoáng Niên Trung Đại Túc
  8 Du Bắc Lí Hoa Quốc 9 0 - 2 9 Chu Ấu Lâm Trung Huyền
  9 Kiềm Giang Trình Vân 9 2 - 0 9 Ngô Vũ Tú Sơn Huyền
  10 Sa Bình Bá Trương Tiểu Binh 9 1 - 1 9 Lộ Cảnh Bắc 碚
  11 Vĩnh Xuyên Long Tòng Vân 9 1 - 1 9 Trần Huyên Bắc 碚
  12 Giang Bắc Hồ Hiểu 9 0 - 2 9 Hồ Bân Khai Châu
  13 Giang Bắc Trương Nhân Cường 9 1 - 1 9 Phùng Quân Vu Khê Huyền
  14 Ba Nam Từ Lập Hoành 9 1 - 1 9 Thư Đức Toàn Giang Tân
  15 Giang Tân Chu Hậu Dũng 8 2 - 0 9 Tào Quân Trung Huyền
  16 Vu Khê Huyền Bành Nghị 8 0 - 2 8 Bạch Hồng Khánh Tú Sơn Huyền
  17 Bích Sơn Phạm Vân 8 0 - 2 8 Văn Đức Nguyên Vĩnh Xuyên
  18 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 8 0 - 2 8 Trương Đại Học Giang Tân
  19 Đồng Lương Nghiêm Dũng 8 2 - 0 8 Bành Ninh Khai Châu
  20 Khai Châu Chu Xuân Huy 8 0 - 2 8 Lôi Tiểu Bình Trường Thọ
  21 Lương Bình Phạm Văn Thành 7 0 - 2 7 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền
  22 Kì Giang Trần Chính Phúc 7 1 - 1 7 Tần Vĩ Lương Bình
  23 Kì Giang Lưu Tư Hồng 7 1 - 1 7 Đãn Tiểu Minh Trường Thọ
  24 Đồng Nam Trương Đĩnh 7 0 - 2 7 Trần Lâm Vân Dương Huyền
  25 Lương Bình Trần Tường 7 2 - 0 7 Trần Bội Phong Đại Túc
  26 Vũ Long Truyện Hưng Vân 6 0 - 2 6 Phạm Kiến Vĩ Phong Đô Huyền
  27 Kiềm Giang Lí Triêu Phú 6 2 - 0 6 Lữ Trung Văn Kì Giang
  28 Trung Huyền Quản Bằng Vân 6 1 - 1 6 Tiếu Đại Minh Vũ Long
  29 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 5 0 - 2 5 Lôi Vân Quốc Trường Thọ
  30 Ba Nam Dương Hiểu Cường 5 2 - 0 5 Vương Giang Dũng Vũ Long
  31 Tú Sơn Huyền Vương Tiểu Quân 5 1 - 1 5 Lí Kiến Nghiệp Đồng Nam
  32 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 5 2 - 0 4 Đàm Tử Hỉ Dậu Dương Huyền
  33 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 4 2 - 0 3 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
  34 Dậu Dương Huyền Phiền Hồng 4 2 - 0 0 NO NO

Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.