"HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 17 của 17
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định  BIÊN BÁN VÒNG 5

  1 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 - 1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên


  2 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 0 - 2 Lưu Hoan Bắc Kinh


  3 Giang Tô Lí Thấm 1 - 1 Đường Tư Nam Chiết Giang


  4 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Trần Thanh Đình Chiết Giang


  5 Hà Bắc Lưu Ngọc 1 - 1 Đổng Dục Nam Giang Tô


  6 Thượng Hải Đổng Gia Kì 2 - 0 Lang Kì Kì Tứ Xuyên


  7 Hà Bắc Vương Tử Hàm 1 - 1 Ngô Khả Hân Chiết Giang


  8 Sơn Đông Tống Hiểu Uyển 2 - 0 Phan Lệ Na. Chiết Giang


  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 12-11-2022 lúc 04:51 PM.

 2. #12
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  KẾT QUẢ VÒNG 5
  TT ĐV
  Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Hà Bắc Trương Đình Đình 7 1 - 1 6 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên XEM CỜ
  2 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 5 0 - 2 6 Lưu Hoan Bắc Kinh XEM CỜ
  3 Giang Tô Lí Thấm 5 1 - 1 5 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
  4 Hàng Châu Vương Văn Quân 4 2 - 0 4 Trần Thanh Đình Chiết Giang XEM CỜ
  5 Hà Bắc Lưu Ngọc 4 1 - 1 4 Đổng Dục Nam Giang Tô XEM CỜ
  6 Thượng Hải Đổng Gia Kì 3 2 - 0 4 Lang Kì Kì Tứ Xuyên XEM CỜ
  7 Hà Bắc Vương Tử Hàm 2 1 - 1 3 Ngô Khả Hân Chiết Giang XEM CỜ
  8 Sơn Đông Tống Hiểu Uyển 1 2 - 0 1 Phan Lệ Na. Chiết Giang XEM CỜ


  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5
  排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 后手局数 出场
  1 Lưu Hoan Bắc Kinh 8 31 3 3 5 3 2 0
  2 Trương Đình Đình Hà Bắc 8 27 3 0 2 5 3 0
  3 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 7 29 2 0 3 5 2 0
  4 Vương Văn Quân Hàng Châu 6 26 2 0 2 5 2 1
  5 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 23 2 0 3 5 2 1
  6 Lí Thấm Giang Tô 6 23 2 0 2 5 2 1
  7 Đổng Gia Kì Thượng Hải 5 27 2 0 2 5 2 2
  8 Trầm Tư Phàm Hàng Châu 5 26 2 0 2 5 2 2
  9 Đổng Dục Nam Giang Tô 5 24 1 0 3 5 1 1
  10 Lưu Ngọc Hà Bắc 5 19 1 0 2 5 1 1
  11 Lang Kì Kì Tứ Xuyên 4 28 1 0 3 5 1 2
  12 Trần Thanh Đình Chiết Giang 4 26 1 0 2 5 1 2
  13 Ngô Khả Hân Chiết Giang 4 18 1 0 3 5 1 2
  14 Vương Tử Hàm Hà Bắc 3 27 0 0 3 5 0 2
  15 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 3 24 1 0 2 5 1 3
  16 Phan Lệ Na. Chiết Giang 1 22 0 0 3 5 0 4

 3. #13
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định  BIÊN BẢN VÒNG TỨ KẾT

  1 Bắc Kinh Lưu Hoan 1 - 3 Vương Văn Quân Hàng Châu

  第1局 Hàng Châu Vương Văn Quân 1 - 1 Lưu Hoan Bắc Kinh CTC


  第2局 Bắc Kinh Lưu Hoan 0 - 2 Vương Văn Quân Hàng Châu CTC


  2 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 3 - 1 Trương Đình Đình Hà Bắc

  第1局 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 - 1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên CTC


  第2局 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 2 - 0 Trương Đình Đình Hà Bắc CTC


  3 Chiết Giang Đường Tư Nam 3 - 1 Trầm Tư Phàm Hàng Châu

  第1局 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 1 - 1 Đường Tư Nam Chiết Giang CTC


  第2局 Chiết Giang Đường Tư Nam 2 - 0 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CTC


  4 Thượng Hải Đổng Gia Kì 4 - 2 Lí Thấm Giang Tô

  第1局 Giang Tô Lí Thấm 2 - 0 Đổng Gia Kì Thượng Hải CTC


  第2局 Thượng Hải Đổng Gia Kì 2 - 0 Lí Thấm Giang Tô CTC


  第3局 Thượng Hải Đổng Gia Kì 2 - 0 Lí Thấm Giang Tô CN


  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 12-11-2022 lúc 04:53 PM.

 4. #14
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  KẾT QUẢ VÒNG BÁN TỨ KẾ
  T/V ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV ND XEM CỜ
  1 Hàng Châu Vương Văn Quân 8 4 - 0 9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên

  第1局 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên CTC XEM CỜ
  第2局 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 0 - 2 Vương Văn Quân Hàng Châu CTC XEM CỜ
  2 Bắc Kinh Lưu Hoan 8 3 - 1 8 Trương Đình Đình Hà Bắc

  第1局 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 - 1 Lưu Hoan Bắc Kinh CTC XEM CỜ
  第2局 Bắc Kinh Lưu Hoan 2 - 0 Trương Đình Đình Hà Bắc CTC XEM CỜ
  3 Chiết Giang Đường Tư Nam 8 3 - 1 7 Đổng Gia Kì Thượng Hải
  第1局 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Đổng Gia Kì Thượng Hải CTC XEM CỜ
  第2局 Thượng Hải Đổng Gia Kì 0 - 2 Đường Tư Nam Chiết Giang CTC XEM CỜ
  4 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 5 4 - 2 6 Lí Thấm Giang Tô

  第1局 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 1 - 1 Lí Thấm Giang Tô CTC XEM CỜ
  第2局 Giang Tô Lí Thấm 1 - 1 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CTC XEM CỜ
  第3局 Giang Tô Lí Thấm 0 - 2 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CN XEM CỜ

  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG BÁN TỨ KẾT
  排名 姓名 团体 逐轮胜负 出场 备注
  1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 2 1 1 0 0 1-4
  1 Vương Văn Quân Hàng Châu 2 1 1 0 0 1-4
  3 Lưu Hoan Bắc Kinh 0 1 0 0 1 1-4
  3 Trương Đình Đình Hà Bắc 0 1 0 0 1 1-4
  5 Đổng Gia Kì Thượng Hải 2 1 1 0 0 5-8
  5 Đường Tư Nam Chiết Giang 2 1 1 0 0 5-8
  7 Trầm Tư Phàm Hàng Châu 0 1 0 0 1 5-8
  7 Lí Thấm Giang Tô 0 1 0 0 1 5-8

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  BIÊN BẢN CHUNG KẾT

  1- 2 Hàng Châu Vương Văn Quân 4 - 0 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên

  第1局 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên CTC


  第2局 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 0 - 2 Vương Văn Quân Hàng Châu CTC


  3 - 4 Bắc Kinh Lưu Hoan 3 - 1 Trương Đình Đình Hà Bắc

  第1局 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 - 1 Lưu Hoan Bắc Kinh CTC


  第2局 Bắc Kinh Lưu Hoan 2 - 0 Trương Đình Đình Hà Bắc CTC


  5 - 6 Chiết Giang Đường Tư Nam 3 - 1 Đổng Gia Kì Thượng Hải

  第1局 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Đổng Gia Kì Thượng Hải CTC


  第2局 Thượng Hải Đổng Gia Kì 0 - 2 Đường Tư Nam Chiết Giang CTC


  7 - 8 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 4 - 2 Lí Thấm Giang Tô

  第1局 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 1 - 1 Lí Thấm Giang Tô CTC


  第2局 Giang Tô Lí Thấm 1 - 1 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CTC


  第3局 Giang Tô Lí Thấm 0 - 2 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CN 6. #16
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT
  T/ V ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV ND XEM CỜ
  1 Hàng Châu Vương Văn Quân 8 4 - 0 9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên

  第1局 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên CTC XEM CỜ
  第2局 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 0 - 2 Vương Văn Quân Hàng Châu CTC XEM CỜ
  2 Bắc Kinh Lưu Hoan 8 3 - 1 8 Trương Đình Đình Hà Bắc

  第1局 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 - 1 Lưu Hoan Bắc Kinh CTC XEM CỜ
  第2局 Bắc Kinh Lưu Hoan 2 - 0 Trương Đình Đình Hà Bắc CTC XEM CỜ
  3 Chiết Giang Đường Tư Nam 8 3 - 1 7 Đổng Gia Kì Thượng Hải
  第1局 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Đổng Gia Kì Thượng Hải CTC XEM CỜ
  第2局 Thượng Hải Đổng Gia Kì 0 - 2 Đường Tư Nam Chiết Giang CTC XEM CỜ
  4 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 5 4 - 2 6 Lí Thấm Giang Tô

  第1局 Hàng Châu Trầm Tư Phàm 1 - 1 Lí Thấm Giang Tô CTC XEM CỜ
  第2局 Giang Tô Lí Thấm 1 - 1 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CTC XEM CỜ
  第3局 Giang Tô Lí Thấm 0 - 2 Trầm Tư Phàm Hàng Châu CN XEM CỜ


  "HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC
  排名 姓名 团体 逐轮胜负 出场 备注
  1 Vương Văn Quân Hàng Châu 22 2 2 0 0 1-4
  2 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 20 2 1 0 1 1-4
  3 Lưu Hoan Bắc Kinh 2 2 1 0 1 1-4
  4 Trương Đình Đình Hà Bắc 0 2 0 0 2 1-4
  5 Đường Tư Nam Chiết Giang 22 2 2 0 0 5-8
  6 Đổng Gia Kì Thượng Hải 20 2 1 0 1 5-8
  7 Trầm Tư Phàm Hàng Châu 2 2 1 0 1 5-8
  8 Lí Thấm Giang Tô 0 2 0 0 2 5-8

 7. #17
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TẠO LỊCH SỬ!
  Trong cuộc cạnh tranh 300.000,
  Hậu 00 tuyệt đỉnh tân tinh song sát xưng bá,
  Vương Thiên Nhất Hàng Châu hùng sư quật khởi!

  Vào ngày 9 tháng 11, theo giờ Bắc Kinh, tương ước lang kiều ·2022"Hoa đông đại hạp cốc bôi" đệ tứ giới toàn quốc tượng kì kì hậu tái đã kết thúc mạnh mẽ tại Thái Thuận, Ôn Châu, Chiết Giang. Trong trận chiến cuối cùng tranh chức vô địch, ngôi sao hậu 2000, cô gái tài năng, Vương Văn Quân, mười chín tuổi của đội Hàng Châu, đã thi đấu mạnh mẽ. với tiên hậu thủ hai bàn song sát chi thế, dũng mãnh phi thường xưng bá, đoạt giải quán quân và 100.000 nhân dân tệ, trở thành kỳ thủ cờ tướng đầu tiên sinh sau 2000 trở thành nhà vô địch của các sự kiện quốc gia lớn trong thế giới cờ tướng, tạo nên lịch sử. Tượng kì nhất chi hoa Lương Nghiên Đình ván đầu cầu thắng bị thua. cục thứ tử chiến đến cùng trung đại ưu hơn 700 điểm, tiếc rằng mình giành ngôi á quân và giành được 60.000. Lưu Hoan huy chương đồng, Trương Đình Đình điện quân, Đường Tư Nam đệ 5, Đổng Gia Kì đệ 6, Trầm Tư Phàm đệ 7, Lí Thấm đệ 8.
  Cuộc thi này là cuộc thi đấu đầu tiên toàn sân là những kỳ thủ năm 90 và những kỳ thủ sau năm 2000 trong lịch sử các vòng loại trực tiếp cờ tướng.
  Ngô Khả Hân, Đường Tư Nam, Lương Nghiên Đình, Lưu Ngọc, Trương Đình Đình, Lưu Hoan, Trầm Tư Phàm, Đổng Dục Nam, Vương Tử Hàm, Tống Hiểu Uyển, Vương Văn Quân, Lí Thấm, Đổng Gia Kì, Lang Kì Kì, Trần Thanh Đình, Phan Lệ Na, thập lục nữ tử tranh phong.

  Giải đấu là một chuẩn mực trong thế giới cờ tướng nữ. Nó được đăng cai tổ chức bởi Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc và được tổ chức bởi Trung tâm Quản lý Thể thao Trí tuệ Chiết Giang, Hiệp hội Cờ tướng Chiết Giang, Cục Thể thao Thành phố Ôn Châu và Chính quyền Nhân dân Huyện Thái Thuận.

  Quán quân mười vạn, á quân sáu vạn, quý quân 3 vạn, điện quân 2 vạn, thứ năm 1 vạn, 8 đến 5 ngàn cho vị trí thứ 6-16, với tổng tiền thưởng gần 30 vạn.

  Sau khi khởi tranh, kỳ thủ hạt giống trưởng, kỳ thủ số một để giành chức vô địch, người đẹp sinh năm 1997
  Ngô Khả Hân thi đấu không tốt, xếp hạng 9-16 cùng với cùng Đổng Dục Nam, Lưu Ngọc.

  Lưu Hoan, Trương Đình Đình, Lương Nghiên Đình, Vương Văn Quân tứ cường tranh đấu, Đường Tư Nam, Lí Thấm, Đổng Gia Kì, Trầm Tư Phàm từ 5-8 mà tranh đoạt.

  Trong trận bán kết,
  Lương Nghiên Đình, Vương Văn Quân lần lượt loại các đối thủ Trương Đình ĐìnhLưu Hoan, để gặp nhau trong trận chung kết, Đường Tư Nam, Đổng Gia Kì, Trầm Tư Phàm, Lí Thấm tranh thứ 5 đến 8. Lưu Hoan đã giành quý quân và Trương Đình Đình thứ tư.

  Trong trận chung kết, Ở ván cờ đầu tiên,
  Vương Văn Quân chấp tiên mở trận tiên nhân chỉ lộ trận, Lương Nghiên Đình ứng với lấy tốt để pháo, bố cục bên Đỏ hữu trung pháo, bên Đen phi hữu tượng. Cờ Đỏ tượng thất tiến cửu, thiết lập hình trận mới xuất hiện trong những năm gần đây. Bên Đen không vào được, huy xe điểm tiến, phác mã kêu hướng và triển khai đối công với bên Đỏ. Thế cờ đen rất lợi hại, Vương Văn Quân rất bình tĩnh, sau khi bên Đỏ đổi xe bên phải, xe bên trái đi ngang, qua lộ 7, vượt lên tuyến tốt, buộc mạ Đen đổi pháo, giữ lại lợi thế của nhiều con binh hơn. Sau khi cờ Đỏ nhiều một trung binh, Lương Nghiên Đình đột nhiên khá dữ dằn, bên Đen điểm xe chỉ mã không ngừng, tả pháo đồng thời nhốt đánh vào cung lâm, phải ở cung đỉnh tuyến thượng, cùng cờ Đỏ quyết nhất tử chiến. Vương Văn Quân rất quyết tâm, tuy mới mười chín tuổi nhưng lại rất khôn ngoan. Bên Đỏ xảo lui xe đáy, khi pháo đen tạt biên, …rồi nhố chặt xe pháo Đen . Lúc này, Đen lẽ ra phải lui 8 lộ xe tốt lâm, được Mã bảo vệ, rồi bình pháo mơi đổi, tàn cục ít hơn một tốt nhưng hòa, tuy nhiên, không ngờ Lương Nghiên Đình cầu thắng sốt ruột, bên Đen huy pháo đánh binh rồi trấn trung tuyến, Cờ Đỏ hồi mã kim thương, mã bốn lui ba thải xe thải pháo.  Khi quân Đen đang hồi hộp, thời thế lúng túng, xe 8 bình 5 bị cờ Đỏ bèn nâng xa sát pháo, hiến binh tróc mã, đau mất một quân. Vương Văn Quân tâm sáng, hạ thủ pháo Đen, Đỏ xa mã pháo công sát bên Đen xa mã. Sau 81 nước đoạt thắng. Ván hứ hai, nhất chi hoa chấp tiên thủ sử xuất ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến tốt 3. hữu lộ tiên phong khoái mã, bên trái bỏ trước lấy sau trận pháp hung hãn.  Bên Đỏ bố cục đắc lợi, nguyên bản ba binh qua sông, áp chế hắc mã, song mã hợp lực, liên hoàn đạo uy. hơn nữa song xe pháo linh hoạt, sĩ tượng bổ hảo và hiện có lợi thế hơn 500 điểm. Đúng lúc này, Lương Nghiên Đình đột xuất đường ngắn từng bước xa lục bình tứ. Cờ Đỏ xa pháo vô căn, hữu lộ xa mã chen chúc, Vương Văn Quân mắt vụt sáng, xe 2 bình 4, chiếm cứ lặc sườn. bên Đỏ thấy không ổn, thấy bên Đen muốn pháo 2 tiến 8, trầm pháo điểm mấu chốt, chặt đứt đường lui của cơ Đỏ. Sau một hồi su nghĩ, Lương Nghiên Đình tượng ngũ tiến tam xuất thiên ngoại phi tiên nhất chiêu. Chiêu phi long tại thiên, có thể phá vỡ tuyến của pháo Đen nhắm vào pháo mã Đỏ, có thể ngăn cản pháo xe Đen chìm xuống đáy, cũng có thể phòng ngự được pháo tam lộ. nhất chiêu tam dụng, phép thuật mềm mại.


  Cờ Đỏ xuất chiêu tuyệt vời, lại giành được lợi thế, cao điểm nhất lên tới hơn 700 điểm. một tay lấy mã lấy ra khỏi lồng hấp, ném roi cắt đứt dòng chảy, tiếp qua trung binh thế lực đen sẽ sụp đổ. Đáng tiếc nhất chi hoa thời gian khẩn trương. Mà còn lo lắng tốn thời gian. chỉ còn vài phút nữa thôi, và nó sẽ sớm được đưa vào bộ đếm ngược. Trong âm thanh đếm ngược,
  Lương Nghiên Đình lần thứ hai bỏ qua đại ưu, sau gặp Đen muốn trấn pháo trung tuyến, Đỏ nếu điếm pháo, Đen bắn trúng binh, đổi quân hàng loạt, thành hòa.

  Đỏ ngạnh khởi trung binh, mạnh mẽ từng bước, chỉ có thể thắng và cách duy nhất để chiến thắng là chôn vùi gốc rễ của thảm họa. bên Đen điểm xe trảo pháo, hoành pháo tố tượng, thành tuyệt công chi thế, Đỏ chỉ có khí xe khảm pháo, vứt bỏ một xe.


  Vương Văn Quân đoạt xe xuống dưới, thành đôi xa mã 3 tốt sĩ tượng toàn bộ sát xa mã pháo ba binh chi thế, khinh thuyền đã qua vạn trọng sơn, 114 nước, bên đen đưa tốt vào cung, cung xe kim tỏa, song xe tốt"Ba chi xe" cùng chiếm tuyến 4, Bên Đỏ nhận thức phụ, Vương Văn Quân song thắng.
 8. Thích Tiendaotd đã thích bài viết này
"HOA ĐÔNG ĐẠI HẠP CỐC BÔI". lần 4. Năm 2022
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.