ELO cờ chậm + cờ nhanh của các kỳ thủ TQ Tính từ ngày 30 / 9 /2022
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,627
  Post Thanks / Like

  Mặc định ELO cờ chậm + cờ nhanh của các kỳ thủ TQ Tính từ ngày 30 / 9 /2022

  ELO CỜ CHẬM
  Tính từngày 30 / 9 /2022, ELO KỲ THỦ CỜ TƯỚNG NAM TRUNG QUỐC (119 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC So sánh DPXQ
  序号 姓名 单位 等级分 K值 增删 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 误差 实时分数
  1 王天一 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 2773 10
  22 2751
  1
  2773.4
  2 郑惟桐 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2755 10
  6 2749
  2
  2755.2
  3 孟辰 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2643 10
  -12 2655
  3
  2642.5
  4 申鹏 Thân Bằng Hà Bắc 2628 10
  35 2593 8 12
  2628.3
  5 洪智 Hồng Trí Hồ Bắc 2625 10
  8 2617 2 7
  2625.3
  6 许银川 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2623 10
  0 2623 -2 4
  2623
  7 汪洋 Uông Dương Hồ Bắc 2617 10
  -2 2619 -1 6
  2617
  8 蒋川 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2615 10
  -7 2622 -3 5
  2614.8
  9 郝继超 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang 2611 10
  0 2611
  9
  2610.8
  10 赵鑫鑫 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2606 10
  -9 2615 -2 8
  2606.4
  11 吕钦 Lữ Khâm Quảng Đông 2593 10
  -1 2594
  11
  2592.9
  12 谢靖 Tạ Tĩnh Thượng Hải 2591 10
  -12 2603 -2 10
  2591.2
  13 孙勇征 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2581 10
  19 2562 3 16
  2580.7
  14 黄竹风 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2577 10
  6 2571 -1 13
  2576.8
  15 陆伟韬 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 2574 10
  8 2566
  15
  2573.7
  16 许国义 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 2571 10
  9 2562 1 17
  2570.7
  17 赵金成 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 2567 10
  -4 2571 -3 14
  2567.4
  18 曹岩磊 Tào Nham Lỗi - 2560 10
  -1 2561
  18
  2559.6
  19 徐超 Từ Siêu Giang Tô 2556 10
  1 2555 1 20
  2555.5
  20 武俊强 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 2555 10
  0 2555 1 21
  2554.7
  21 李少庚 Lí Thiểu Canh Tứ Xuyên 2555 10
  23 2532 8 29
  2554.5
  22 徐崇峰 Từ Sùng Phong Chiết Giang 2549 10
  9 2540 3 25
  2548.6
  23 赵殿宇 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 2546 10
  -1 2547
  23
  2545.8
  24 赵攀伟 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 2545 10
  -6 2551 -2 22
  2545.4
  25 王廓 Vương Khuếch Cát Lâm 2543 10
  3 2540 1 26
  2542.7
  26 李翰林 Lí Hàn Lâm Sơn Đông 2542 10
  19 2523 8 34
  2542.2
  27 程鸣 Trình Minh Giang Tô 2542 10
  -14 2556 -8 19
  2541.8
  28 张学潮 Trương Học Triều Quảng Đông 2535 10
  -2 2537 -1 27
  2535
  29 赵国荣 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2532 10
  0 2532 1 30
  2531.6
  30 孙逸阳 Tôn Dật Dương Giang Tô 2525 10
  2 2523 3 33
  2525.4
  31 党斐 Đảng Phỉ Hà Nam 2523 10
  -3 2526
  31
  2523.1
  32 陈泓盛 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 2520 10
  -13 2533 -4 28
  2519.8
  33 王昊 Vương Hạo Thiên Tân 2519 10
  2 2517 5 38
  2518.6
  34 苗利明 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 2518 10
  -4 2522 1 35
  2518
  35 赵玮 Triệu Vĩ Thượng Hải 2517 10
  -24 2541 -11 24
  2517.2
  36 赵子雨 Triệu Tử Vũ Hàng Châu 2517 10
  -2 2519
  36
  2517.1
  37 钟少鸿 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 2517 10
  0 2517
  37
  2517
  38 王跃飞 Vương Dược Phi Hàng Châu 2516 10
  4 2512 10262 E03
  2516.4
  39 崔革 Thôi Cách Hắc Long Giang 2511 10
  -5 2516
  39
  2510.6
  40 许文章 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 2510 10
  1 2509
  40
  2510
  41 王清 Vương Thanh Hồ Nam 2509 10
  0 2509
  41
  2509
  42 郑一泓 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2504 10
  8 2496 3 45
  2504.4
  43 宿少峰 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 2502 10
  -22 2524 -11 32
  2502
  44 徐天红 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2502 10
  1 2501 -2 42
  2501.5
  45 郭凤达 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 2497 10
  -4 2501 -2 43
  2496.6
  46 陶汉明 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 2497 10
  5 2492 1 47
  2496.6
  47 卜凤波 Bặc Phượng Ba Đại Liên 2490 10
  0 2490 1 48
  2490
  48 李雪松 Lí Tuyết Tùng Hồ Bắc 2487 10
  0 2487 1 49
  2487
  49 程宇东 Trình Vũ Đông Quảng Đông 2487 15
  0 2487 1 50
  2487
  50 程吉俊 Trình Cát Tuấn Chiết Giang 2487 15
  0 2487 1 51
  2487
  51 金波 Kim Ba Bắc Kinh 2487 10
  0 2487 2 53
  2487
  52 黄海林 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến 2487 10
  -6 2493 -6 46
  2486.5
  53 黄光颖 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2486 15
  2 2484 3 56
  2486.1
  54 连泽特 Liên Trạch Đặc Tân Cương 2486 15
  0 2486
  54
  2486
  55 何文哲 Hà Văn Triết Hồ Bắc 2485 10
  -15 2500 -11 44
  2485
  56 刘明 Lưu Minh Thâm Quyến 2480 10
  -7 2487 -4 52
  2479.5
  57 刘子健 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 2479 10
  -2 2481
  57
  2479.2
  58 张欣 Trương Hân Tân Cương 2476 15
  0 2476
  58
  2476
  59 华辰昊 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 2475 10
  -9 2484 -4 55
  2474.5
  60 聂铁文 Niếp Thiết Văn Hắc Long Giang 2467 10
  -1 2468
  60
  2466.7
  61 王禹博 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 2465 15
  6 2459 3 64
  2464.7
  62 柳大华 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến 2464 10
  4 2460 1 63
  2464
  63 谢岿 Tạ Khuy Sơn Đông 2462 10
  -8 2470 -4 59
  2461.8
  64 杨辉 Dương Huy Tứ Xuyên 2459 15
  7 2452 7 71
  2458.6
  65 庄玉庭 Trang Ngọc Đình Hồ Nam 2457 10
  0 2457
  65
  2457
  66 孙昕昊 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 2457 15
  -4 2461 -4 62
  2456.8
  67 杨铭 Dương Minh Hà Nam 2452 15
  2 2450 10 77
  2452.4
  68 徐昱俊科 Từ Dục Tuấn Khoa Hồ Bắc 2450 25
  0 2450 4 72
  2450
  69 马惠城 Mã Huệ Thành Giang Tô 2450 25
  0 2450 4 73
  2450
  70 倪敏 Nghê Mẫn An Huy 2450 15
  0 2450 4 74
  2450
  71 李青昱 Lí Thanh Dục Liêu Ninh 2450 15
  0 2450 5 76
  2450
  72 茹一淳 Như Nhất Thuần Hàng Châu 2450 15
  -6 2456 -6 66
  2449.7
  73 靳玉砚 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 2449 10
  0 2449 5 78
  2449
  74 蒋融冰 Tưởng Dung Băng Thượng Hải 2448 15
  -4 2452 -5 69
  2447.8
  75 张彬 Trương Bân Thâm Quyến 2446 10
  -10 2456 -8 67
  2446.3
  76 吴欣洋 Ngô Hân Dương Hàng Châu 2446 15
  0 2446 3 79
  2446
  77 胡庆阳 Hồ Khánh Dương Cát Lâm 2445 15
  0 2445 3 80
  2445
  78 李学淏 Lí Học Hạo Sơn Đông 2443 15
  14 2429 9 87
  2443.4
  79 郑宇航 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu 2443 15
  -7 2450 -4 75
  2442.6
  80 张申宏 Trương Thân Hoành Hồ Nam 2442 10
  -10 2452 -10 70
  2442.1
  81 柳天 Liễu Thiên Thiểm Tây 2438 15
  0 2438
  81
  2438
  82 王宇航 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 2438 15
  7 2431 3 85
  2437.6
  83 张兰天 Trương Lan Thiên Thanh Đảo 2438 15
  5 2433 13517 E36
  2437.5
  84 陈富杰 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 2437 10
  2 2435 -1 83
  2437.4
  85 林文汉 Lâm Văn Hán Hạ Môn 2437 15
  0 2437 -3 82
  2437
  86 于幼华 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 2433 10
  -20 2453 -18 68
  2433.3
  87 王浩楠 Vương Hạo Nam Hà Nam 2431 15
  -19 2450 12313 E24
  2431
  88 薛文强 Tiết Văn Cường Thạch Du 2431 10
  0 2431 -4 84
  2431
  89 张江 Trương Giang - 2430 25
  0 2430 -3 86
  2430
  90 么毅 Yêu Nghị Bắc Kinh 2428 15
  0 2428 -2 88
  2428
  91 朱晓虎 Chu Hiểu Hổ - 2426 15
  0 2426 -2 89
  2426
  92 尹昇 Duẫn Thăng Chiết Giang 2425 15
  63 2362 18 110
  2424.5
  93 王家瑞 Vương Gia Thụy Chiết Giang 2424 15
  -39 2463 -32 61
  2424.3
  94 刘俊达 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 2421 15
  25 2396 5 99
  2420.8
  95 申嘉伟 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 2420 25
  -8 2428 14005 E41
  2420
  96 吴魏 Ngô Ngụy Giang Tô 2416 15
  8 2408 -5 91
  2416.1
  97 景学义 Cảnh Học Nghĩa Môi Quáng 2416 10
  0 2416 -7 90
  2416
  98 李炳贤 Lí Bỉnh Hiền Hàng Châu 2406 15
  0 2406 -6 92
  2406
  99 范思远 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 2405 15
  -16 2421 14201 E43
  2404.8
  100 卓赞烽 Trác Tán Phong Phúc Kiến 2404 25
  0 2404 -7 93
  2404
  101 王新光 Vương Tân Quang Đại Liên 2402 15
  0 2402 -7 94
  2402
  102 高飞 Cao Phi Thiểm Tây 2402 15
  0 2402 -7 95
  2402
  103 周军 Chu Quân Sơn Tây 2398 15
  0 2398 -6 97
  2398
  104 宇兵 Vũ Binh Thượng Hải 2397 15
  0 2397 -6 98
  2397
  105 谢新琦 Tạ Tân Kì Hà Nam 2395 15
  0 2395 -5 100
  2395
  106 蒋凤山 Tương Phượng Sơn Môi Quáng 2393 15
  0 2393 -4 102
  2393
  107 李小龙 Lí Tiểu Long Thiểm Tây 2391 15
  0 2391 -3 104
  2391
  108 张会民 Trương Hội Dân Thiểm Tây 2388 25
  0 2388 -3 105
  2388
  109 闵仁 Mẫn Nhân Thanh Đảo 2387 25
  18 2369
  109
  2387
  110 李禹 Lí Vũ Quảng Đông 2375 15
  -19 2394 -9 101
  2375.4
  111 何伟宁 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang 2373 15
  -1 2374 -5 106
  2372.5
  112 王晓华 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 2370 15
  0 2370 -5 107
  2370
  113 程龙 Trình Long Môi Quáng 2370 15
  0 2370 -5 108
  2370
  114 王瑞祥 Vương Thụy Tường Hà Bắc 2369 15
  -22 2391 -11 103
  2368.6
  115 刘龙 Lưu Long Cát Lâm 2367 15
  -31 2398 -19 96
  2366.5
  116 赵旸鹤 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 2361 15
  3 2358 -5 111
  2361
  117 刘京 Lưu Kinh Hắc Long Giang 2345 25
  0 2345 -5 112
  2345
  118 窦超 Đậu Siêu Môi Quáng 2313 15
  0 2313 -5 113
  2313
  119 郑欣 Trịnh Hân Cam Túc 2308 25
  0 2308 -5 114
  2308

 2. Thích chrispaul đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,627
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ELO CỜ CHẬM
  Tính từ ngày 30 / 9 /2022, Xếp hạng kỳ thủ không hoạt động và kỳ thủ từ các quốc gia và khu vực ngoài đại lục
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC So sánh DPXQ
  序号 姓名 单位 等级分 K值 增删 不活跃年 上次分数 排名变动 上次排名 误差 实时分数
  E01 王斌 Vương Bân - 2534 10 2000 2534 E01 2534
  E02 黄学谦 Hoàng Học Khiêm Hương Cảng 2519 10 2000 2519 E02 2519
  E03 赖理兄 Lại Lí Huynh Việt Nam 2500 10 2000 2500 E04 2500
  E04 谢业枧 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 2492 10 2000 2492 E05 2492
  E05 刘奕达 Lưu Dịch Đạt - 2490 15 2000 2490 E06 2490
  E06 杜晨昊 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu 2489 25 2000 2489 E07 2489
  E07 万春林 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 2486 10 2000 2486 E08 2486
  E08 张强 Trương Cường Bắc Kinh 2486 10 2000 2486 E09 2486
  E09 孙浩宇 Tôn Hạo Vũ - 2480 10 2000 2480 E10 2480
  E10 万科 Vạn Khoa - 2479 25 2000 2479 E11 2479
  E11 程敬超 Trình Kính Siêu Hồ Bắc 2479 15 2000 2479 E12 2479
  E12 姚洪新 Diêu Hồng Tân Đại Liên 2474 15 2000 2474 E13 2474
  E13 邱东 Khâu Đông Hàng Châu 2472 15 2000 2472 E14 2472
  E14 葛超然 Cát Siêu Nhiên - 2466 15 2000 2466 E15 2466
  E15 才溢 Tài Dật Hàng Châu 2465 10 2000 2465 E16 2465
  E16 任刚 Nhâm Cương Bắc Kinh 2463 25 2000 2463 E17 2463
  E17 韩强 Hàn Cường Sơn Tây 2458 15 2000 2458 E18 2458
  E18 陈寒峰 Trần Hàn Phong Hàng Châu 2456 10 2000 2456 E19 2456
  E19 田菏 Điền Hà Hà Bắc 2453 15 2000 2453 E20 2453
  E20 吴金永 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh 2450 15 2000 2450 E21 2450
  E21 蔚强 Úy Cường Nội Mông Cổ 2450 10 2000 2450 E22 2450
  E22 王亚琦 Vương Á Kì - 2450 25 2000 2450 E23 2450
  E23 张成楚 Trương Thành Sở Hạ Môn 2450 25 2000 2450 E25 2450
  E24 严俊 Nghiêm Tuấn Hồ Nam 2448 15 2000 2448 E26 2448
  E25 潘振波 Phan Chấn Ba Liêu Ninh 2447 10 2000 2447 E27 2447
  E26 李鸿嘉 Lí Hồng Gia Môi Quáng 2441 10 2000 2441 E28 2441
  E27 金松 Kim Tùng - 2440 10 2000 2440 E29 2440
  E28 陈翀 Trần 翀 - 2439 15 2000 2439 E30 2439
  E29 李智屏 Lí Trí Bình - 2438 10 2000 2438 E31 2438
  E30 黎德志 Lê Đức Chí - 2436 15 2000 2436 E32 2436
  E31 黄仕清 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 2436 10 2000 2436 E33 2436
  E32 李成蹊 Lí Thành Hề Sơn Đông 2435 15 2000 2435 E34 2435
  E33 姜海涛 Khương Hải Đào Hồ Nam 2434 25 2000 2434 E35 2434
  E34 尚威 Thượng Uy - 2432 15 2000 2432 E37 2432
  E35 宋国强 Tống Quốc Cường - 2429 15 2000 2429 E38 2429
  E36 徐昊 Từ Hạo Hàng Châu 2429 15 2000 2429 E39 2429
  E37 秦荣 Tần Vinh Quảng Tây 2429 15 2000 2429 E40 2429
  E38 鲁天 Lỗ Thiên Giang Tô 2427 15 2000 2427 E42 2427
  E39 张瑞峰 Trương Thụy Phong Thượng Hải 2419 15 2000 2419 E44 2419
  E40 谢丹枫 Tạ Đan Phong Ninh Ba 2417 15 2000 2417 E45 2417
  E41 陈栋 Trần Đống Nội Mông Cổ 2410 15 2000 2410 E46 2410
  E42 滕飞 Đằng Phi Đại Liên 2408 15 2000 2408 E47 2408
  E43 尚培峰 Thượng Bồi Phong Thiên Tân 2401 15 2000 2401 E48 2401
  E44 赵剑 Triệu Kiếm Hàng Châu 2398 15 2000 2398 E49 2398
  E45 刘宗泽 Lưu Tông Trạch - 2397 15 2000 2397 E50 2397
  E46 梁军 Lương Quân Cam Túc 2394 15 2000 2394 E51 2394
  E47 赵勇霖 Triệu Dũng Lâm - 2387 15 2000 2387 E52 2387
  E48 吉星海 Cát Tinh Hải Hồ Bắc 2384 15 2000 2384 E53 2384
  E49 李林 Lí Lâm Hà Nam 2377 15 2000 2377 E54 2377
  E50 孙继浩 Tôn Kế Hạo Hà Bắc 2372 25 2000 2372 E55 2372
  E51 李冠男 Lí Quan Nam Liêu Ninh 2371 15 2000 2371 E56 2371
  E52 李晓晖 Lí Hiểu Huy - 2364 15 2000 2364 E57 2364
  E53 梁辉远 Lương Huy Viễn Sơn Tây 2359 15 2000 2359 E58 2359
  E54 陈启明 Trần Khải Minh - 2359 15 2000 2359 E59 2359
  E55 崔岩 Thôi Nham Liêu Ninh 2355 15 2000 2355 E60 2355
  E56 高海军 Cao Hải Quân Sơn Tây 2354 15 2000 2354 E61 2354
  E57 崔峻 Thôi Tuấn - 2354 25 2000 2354 E62 2354
  E58 赵利琴 Triệu Lợi Cầm Sơn Tây 2346 15 2000 2346 E63 2346
  E59 虞伟龙 Ngu Vĩ Long Ninh Ba 2345 25 2000 2345 E64 2345
  E60 刘光辉 Lưu Quang Huy Giang Tây 2342 25 2000 2342 E65 2342
  E61 何刚 Hà Cương Cam Túc 2331 25 2000 2331 E66 2331
  E62 杨成福 Dương Thành Phúc - 2329 25 2000 2329 E67 2329
  E63 李迈新 Lí Mại Tân Đại Liên 2323 25 2000 2323 E68 2323
  E64 吴安勤 Ngô An Cần Ninh Hạ 2312 15 2000 2312 E69 2312
  E65 胡景尧 Hồ Cảnh Nghiêu Liêu Ninh 2311 15 2000 2311 E70 2311
  E66 邓桂林 Đặng Quế Lâm Quảng Tây 2304 25 2000 2304 E71 2304

 4. Thích chrispaul đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,627
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ELO CỜ CHẬM
  Tính đến ngày 30 / 9 /2022, ELO KỲ THỦ CỜ TƯỚNG NỮ TRUNG QUỐC (49 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC So sánh DPXQ
  序号 姓名 单位 等级分 K值 增删 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 误差 实时分数
  1 唐丹 Đường Đan Bắc Kinh 2579 10 -1 2580 1 2579
  2 王琳娜 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 2506 10 0 2506 2 2506.1
  3 陈幸琳 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 2447 15 13 2434 2 5 2447.2
  4 吴可欣 Ngô Khả Hân Chiết Giang 2440 15 4 2436 4 2440
  5 左文静 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 2434 15 -19 2453 -2 3 2433.8
  6 赵冠芳 Triệu Quan Phương Vân Nam 2419 15 -6 2425 6 2418.9
  7 唐思楠 Đường Tư Nam Chiết Giang 2413 15 0 2413 7 2413.1
  8 党国蕾 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 2392 15 10 2382 8 2391.8
  9 梁妍婷 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 2388 15 24 2364 4 13 2387.5
  10 刘钰 Lưu Ngọc Hà Bắc 2379 15 36 2343 4 14 2378.9
  11 张婷婷 Trương Đình Đình Hà Bắc 2376 15 11 2365 11 2375.7
  12 刘欢 Lưu Hoan Bắc Kinh 2367 15 -9 2376 -3 9 2366.8
  13 陈丽淳 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 2366 15 0 2366 -3 10 2366
  14 张国凤 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2364 15 0 2364 -2 12 2364
  15 时凤兰 Thời Phượng Lan Quảng Đông 2348 15 14 2334 2 17 2347.5
  16 沈思凡 Trầm Tư Phàm Hàng Châu 2341 15 -1 2342 -1 15 2341.2
  17 董毓男 Đổng Dục Nam Giang Tô 2341 15 20 2321 4 21 2340.5
  18 王子涵 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2329 15 15 2314 6 24 2329.2
  19 玉思源 Ngọc Tư Nguyên Tứ Xuyên 2329 15 -9 2338 -3 16 2329
  20 金海英 Kim Hải Anh Chiết Giang 2326 15 -8 2334 -2 18 2326
  21 宋晓琬 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 2320 15 -1 2321 1 22 2319.5
  22 王文君 Vương Văn Quân Hàng Châu 2317 15 -5 2322 -2 20 2316.7
  23 李沁 Lí Thấm Giang Tô 2305 15 -13 2318 23 2305.4
  24 邵如凌冰 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu 2291 15 11 2280 5 29 2291.1
  25 董嘉琦 Đổng Gia Kì Thượng Hải 2291 15 6 2285 3 28 2290.9
  26 尤颖钦 Vưu Dĩnh Khâm Hà Bắc 2288 15 0 2288 26 2288
  27 董波 Đổng Ba Hồ Bắc 2288 15 0 2288 27 2288
  28 林延秋 Lâm Duyên Thu Quảng Đông 2284 15 31 2253 5 33 2284.3
  29 郎祺琪 Lang Kì Kì Tứ Xuyên 2284 15 -44 2328 -10 19 2284
  30 陈青婷 Trần Thanh Đình Chiết Giang 2282 15 -31 2313 -5 25 2281.8
  31 梅娜 Mai Na An Huy 2260 15 0 2260 -1 30 2260
  32 周熠 Chu Dập Thượng Hải 2259 15 0 2259 -1 31 2259
  33 杭宁 Hàng Ninh Chiết Giang 2257 15 5 2252 1 34 2257.3
  34 黄蕾蕾 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông 2254 15 31 2223 4 38 2253.8
  35 安娜 An Na Quảng Đông 2252 15 -4 2256 -3 32 2251.5
  36 李越川 Lí Việt Xuyên Sơn Đông 2250 15 6 2244 -1 35 2249.6
  37 何媛 Hà Viện Hà Nam 2243 15 -7 2250 10663 E07 2243.2
  38 张玄弈 Trương Huyền Dịch Hàng Châu 2232 15 9 2223 -1 37 2231.9
  39 赵冬 Triệu Đông An Huy 2228 25 0 2228 -3 36 2228
  40 孙文 Tôn Văn Vân Nam 2219 15 0 2219 -1 39 2219
  41 陆慧中 Lục Tuệ Trung Sơn Đông 2216 15 0 2216 41 2216
  42 常婉华 Thường Uyển Hoa Bắc Kinh 2211 15 0 2211 42 2211
  43 顾韶音 Cố Thiều Âm Bắc Kinh 2203 15 0 2203 43 2203
  44 李鎣 Lí Oánh Hàng Châu 2200 15 0 2200 44 2200
  45 严子熙 Nghiêm Tử Hi Bắc Kinh 2198 25 -52 2250 10955 E10 2197.5
  46 邵雨洁 Thiệu Vũ Khiết Hàng Châu 2197 15 -21 2218 -6 40 2196.8
  47 刘丽梅 Lưu Lệ Mai Hắc Long Giang 2193 15 0 2193 -2 45 2193
  48 王铿 Vương Khanh Thượng Hải 2175 15 0 2175 -2 46 2175
  49 张婉昱 Trương Uyển Dục - 2173 15 0 2173 -2 47 2173
  Xếp hạng kỳ thủ không hoạt động và kỳ thủ từ các quốc gia và khu vực ngoài đại lục
  序号 姓名 单位 等级分 K值 增删 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 误差 实时分数
  E01 胡明 Hồ Minh Hà Bắc 2367 15 2000 2367 E01 2367
  E02 欧阳琦琳 Âu Dương Kì Lâm Thượng Hải 2309 15 2000 2309 E02 2309
  E03 郑轶莹 Trịnh Dật Oánh - 2254 15 2000 2254 E03 2254
  E04 陈姝璇 Trần Xu Tuyền - 2253 25 2000 2253 E04 2253
  E05 万春 Vạn Xuân - 2253 15 2000 2253 E05 2253
  E06 伍霞 Ngũ Hà Giang Tô 2253 15 2000 2253 E06 2253
  E07 吴轩乐 Ngô Hiên Nhạc Giang Tô 2250 25 2000 2250 E08 2250
  E08 史佳 Sử Giai Sơn Đông 2250 25 2000 2250 E09 2250
  E09 张瑞 Trương Thụy Thiên Tân 2250 25 2000 2250 E11 2250
  E10 陈苏怡 Trần Tô Di Thượng Hải 2231 15 2000 2231 E12 2231
  E11 赵寅 Triệu Dần - 2229 15 2000 2229 E13 2229
  E12 潘攀 Phan Phàn Hà Nam 2221 15 2000 2221 E14 2221
  E13 章文彤 Chương Văn Đồng Vân Nam 2220 15 2000 2220 E15 2220
  E14 何静 Hà Tĩnh - 2217 15 2000 2217 E16 2217
  E15 杨文雅 Dương Văn Nhã - 2196 15 2000 2196 E17 2196
  E16 林琴思 Lâm Cầm Tư - 2194 15 2000 2194 E18 2194
  E17 季洁 Quý Khiết Hồ Bắc 2190 15 2000 2190 E19 2190
  E18 王晴 Vương Tình - 2167 15 2000 2167 E20 2167
  E19 陶亭羽 Đào Đình Vũ - 2160 15 2000 2160 E21 2160
  E20 陈雅文 Trần Nhã Văn Hồ Bắc 2144 25 2000 2144 E22 2144
  E21 历嘉宁 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh 2142 25 2000 2142 E23 2142

 6. Thích chrispaul đã thích bài viết này
 7. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,627
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ELO CỜ NHANH
  ĐẲNG CẤP PHÂN (ELO) CỜ NHANH NAM KÌ THỦ Tính từ ngày 30 / 9 /2022,
  序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值
  1 赵鑫鑫 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Quốc Tế Kiện Tương 2620.2 10
  2 王天一 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Quốc Tế Kiện Tương 2595 10
  3 郑惟桐 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên Quốc Tế Kiện Tương 2584 10
  4 蒋 川 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Quốc Tế Kiện Tương 2582.1 10
  5 孟 辰 Mạnh Thần Tứ Xuyên Quốc Tế Kiện Tương 2563 10
  6 洪 智 Hồng Trí Hồ Bắc Quốc Tế Kiện Tương 2562.3 10
  7 许银川 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2560 10
  8 汪 洋 Uông Dương Hồ Bắc Quốc Tế Kiện Tương 2550.2 10
  9 王 廓 Vương Khuếch Cát Lâm Quốc Tế Kiện Tương 2550 10
  10 陶汉明 Đào Hán Minh Hắc Long Giang Quốc Tế Kiện Tương 2550 10
  11 申 鹏 Thân Bằng Hà Bắc Quốc Tế Kiện Tương 2545.6 10
  12 张学潮 Trương Học Triều Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2545.4 10
  13 徐 超 Từ Siêu Giang Tô Quốc Tế Kiện Tương 2545 10
  14 郝继超 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang Quốc Tế Kiện Tương 2544.8 10
  15 孙勇征 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Quốc Tế Kiện Tương 2544.7 10
  16 王跃飞 Vương Dược Phi Hàng Châu Quốc Tế Kiện Tương 2543.9 10
  17 赵国荣 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang Quốc Tế Kiện Tương 2540 10
  18 徐天红 Từ Thiên Hồng Giang Tô Quốc Tế Kiện Tương 2540 10
  19 吕 钦 Lữ Khâm Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2535.7 10
  20 程 鸣 Trình Minh Giang Tô Quốc Tế Kiện Tương 2533.3 10
  21 郑一泓 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Quốc Tế Kiện Tương 2531.5 10
  22 许国义 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2529 10
  23 孙逸阳 Tôn Dật Dương Giang Tô Quốc Tế Kiện Tương 2525.2 10
  24 谢 靖 Tạ Tĩnh Thượng Hải Quốc Tế Kiện Tương 2524.3 10
  25 陆伟韬 Lục Vĩ Thao Hà Bắc Quốc Tế Kiện Tương 2522.8 10
  26 柳大华 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Quốc Tế Kiện Tương 2520.4 10
  27 于幼华 Vu Ấu Hoa Chiết Giang Quốc Tế Kiện Tương 2514 10
  28 庄玉庭 Trang Ngọc Đình Hồ Nam Quốc Tế Kiện Tương 2501.9 10
  29 赵殿宇 Triệu Điện Vũ Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2498.8 15
  30 陈泓盛 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Vận Động Kiện Tương 2495.9 15
  31 黄竹风 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2485.7 15
  32 苗利明 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Vận Động Kiện Tương 2483.9 15
  33 么 毅 Yêu Nghị Bắc Kinh Vận Động Kiện Tương 2477.9 15
  34 赵金成 Triệu Kim Thành Hồ Bắc Vận Động Kiện Tương 2477.3 15
  35 何文哲 Hà Văn Triết Hồ Bắc Vận Động Kiện Tương 2476.4 15
  36 李少庚 Lí Thiểu Canh Tứ Xuyên Vận Động Kiện Tương 2474 15
  37 李翰林 Lí Hàn Lâm Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2473.7 15
  38 赵 玮 Triệu Vĩ Thượng Hải Vận Động Kiện Tương 2471.8 15
  39 赵子雨 Triệu Tử Vũ Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2469.2 15
  40 黄光颖 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông Vận Động Kiện Tương 2466.8 15
  41 刘子健 Lưu Tử Kiện Hạ Môn Vận Động Kiện Tương 2465.9 15
  42 徐崇峰 Từ Sùng Phong Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2463.1 15
  43 钟少鸿 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh Vận Động Kiện Tương 2459.6 15
  44 黄海林 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Vận Động Kiện Tương 2458.1 15
  45 刘 明 Lưu Minh Thâm Quyến Vận Động Kiện Tương 2457.5 15
  46 赵攀伟 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên Nhất Cấp Vận Động Viên 2453.5 15
  47 王宇航 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2453.3 15
  48 许文章 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên Vận Động Kiện Tương 2450.9 15
  49 王 清 Vương Thanh Hồ Nam Vận Động Kiện Tương 2450 15
  50 郑宇航 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2450 15
  51 杨 铭 Dương Minh Hà Nam Vận Động Kiện Tương 2450 15
  52 党 斐 Đảng Phỉ Hà Nam Vận Động Kiện Tương 2448.7 15
  53 王 昊 Vương Hạo Thiên Tân Vận Động Kiện Tương 2446.7 15
  54 王家瑞 Vương Gia Thụy Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2445.2 15
  55 曹岩磊 Tào Nham Lỗi Vận Động Kiện Tương 2445.1 15
  56 蒋融冰 Tương Dung Băng Thượng Hải Vận Động Kiện Tương 2444.6 15
  57 武俊强 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Vận Động Kiện Tương 2441.9 15
  58 郭凤达 Quách Phượng Đạt Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2441.3 15
  59 茹一淳 Như Nhất Thuần Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2440.4 15
  60 孙昕昊 Tôn Hân Hạo Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2439.2 15
  61 王瑞祥 Vương Thụy Tường Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2438.3 15
  62 张兰天 Trương Lan Thiên Thanh Đảo Vận Động Kiện Tương 2437.7 15
  63 金 波 Kim Ba Bắc Kinh Vận Động Kiện Tương 2436.2 15
  64 李学淏 Lí Học Hạo Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2434.1 15
  65 宿少峰 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến Vận Động Kiện Tương 2431.1 15
  66 孟繁睿 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc Nhất Cấp Vận Động Viên 2429.8 15
  67 张 彬 Trương Bân Thâm Quyến Vận Động Kiện Tương 2428.9 15
  68 赵旸鹤 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2423.3 15
  69 吴 魏 Ngô Ngụy Giang Tô Vận Động Kiện Tương 2421.8 15
  70 谢 岿 Tạ Vị Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2418.8 15
  71 王禹博 Vương Vũ Bác Bắc Kinh Nhất Cấp Vận Động Viên 2410.3 15
  72 陈富杰 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2409.2 15
  73 马惠城 Mã Huệ Thành Giang Tô Vận Động Kiện Tương 2399.9 15
  74 杨 辉 Dương Huy Tứ Xuyên Vận Động Kiện Tương 2387 15
  75 尹 昇 Duẫn Thăng Chiết Giang Nhất Cấp Vận Động Viên 2383.6 15
  76 华辰昊 Hoa Thần Hạo Thượng Hải Nhất Cấp Vận Động Viên 2379 15
  77 孙继浩 Tôn Kế Hạo Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2376.5 15
  78 周 军 Chu Quân Sơn Tây Nhất Cấp Vận Động Viên 2374 15
  79 闵 仁 Mẫn Nhân Thanh Đảo Nhất Cấp Vận Động Viên 2353.6 15
  80 左 治 Tả Trì Hàng Châu Kì Hiệp Đại Sư 2331.4 15
  81 李 禹 Lí Vũ Quảng Đông Kì Hiệp Đại Sư 2326 15
  82 刘小宁 Lưu Tiểu Ninh Thiểm Tây Kì Hiệp Đại Sư 2326 15
  83 尤云飞 Vưu Vân Phi Giang Tô Kì Hiệp Đại Sư 2306.8 15
  84 顾博文 Cố Bác Văn Thượng Hải Nhị Cấp Vận Động Viên 2271.6 20
  85 郭中基 Quách Trung Cơ Đích Phương Đại Sư 2258 20
  86 莫梓健 Mạc Tử Kiện Quảng Đông Đích Phương Đại Sư 2233.2 20
  87 杜晨昊 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu Nhị Cấp Vận Động Viên 2215.8 20
  ĐẲNG CẤP PHÂN(ELO) CỜ NHANH NỮ KÌ THỦ Tính từ ngày 30 / 9 /2022,
  序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值
  1 王琳娜 Vương Lâm Na Hắc Long Giang Quốc Tế Kiện Tương 2422.7 15
  2 唐 丹 Đường Đan Bắc Kinh Quốc Tế Kiện Tương 2403.7 15
  3 陈幸琳 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2375 15
  4 唐思楠 Đường Tư Nam Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2337.8 15
  5 张国凤 Trương Quốc Phượng Giang Tô Quốc Tế Kiện Tương 2326 15
  6 张婷婷 Trương Đình Đình Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2325.6 15
  7 赵冠芳 Triệu Quan Phương Vân Nam Quốc Tế Kiện Tương 2319.6 15
  8 王文君 Vương Văn Quân Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2313.1 15
  9 党国蕾 Đảng Quốc Lôi Vân Nam Quốc Tế Kiện Tương 2312.5 15
  10 陈丽淳 Trần Lệ Thuần Quảng Đông Quốc Tế Kiện Tương 2311 15
  11 王子涵 Vương Tử Hàm Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2307.4 15
  12 李 沁 Lí Thấm Giang Tô Vận Động Kiện Tương 2289.6 20
  13 董嘉琦 Đổng Gia Kì Thượng Hải Vận Động Kiện Tương 2285.1 20
  14 沈思凡 Trầm Tư Phàm Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2279.4 20
  15 刘 欢 Lưu Hoan Bắc Kinh Vận Động Kiện Tương 2276.4 20
  16 左文静 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc Vận Động Kiện Tương 2274.4 20
  17 吴可欣 Ngô Khả Hân Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2269.2 20
  18 张玄弈 Trương Huyền Dịch Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2268.8 20
  19 时凤兰 Thời Phượng Lan Quảng Đông Vận Động Kiện Tương 2260 20
  20 郎祺琪 Lang Kì Kì Tứ Xuyên Vận Động Kiện Tương 2255.6 20
  21 梁妍婷 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên Vận Động Kiện Tương 2252.8 20
  22 陈青婷 Trần Thanh Đình Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2250 20
  23 林延秋 Lâm Duyên Thu Quảng Đông Vận Động Kiện Tương 2249.6 20
  24 梅 娜 Mai Na An Huy Vận Động Kiện Tương 2244.4 20
  25 黄蕾蕾 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2241.6 20
  26 董毓男 Đổng Dục Nam Giang Tô Vận Động Kiện Tương 2237.8 20
  27 杭 宁 Hàng Ninh Chiết Giang Vận Động Kiện Tương 2236.6 20
  28 孙 文 Tôn Văn Vân Nam Vận Động Kiện Tương 2232.8 20
  29 邵如凌冰 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2229.6 20
  30 李越川 Lí Việt Xuyên Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2227.2 20
  31 宋晓琬 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông Vận Động Kiện Tương 2223.8 20
  32 安 娜 An Na Quảng Đông Vận Động Kiện Tương 2223.8 20
  33 邵雨洁 Thiệu Vũ Khiết Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2214.4 20
  34 李 鎣 Lí Oánh Hàng Châu Vận Động Kiện Tương 2214.4 20
  35 刘 钰 Lưu Ngọc Hà Bắc Vận Động Kiện Tương 2186.6 20
  36 胡家艺 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang Nhất Cấp Vận Động Viên 2162 20
  37 张佳雯 Trương Giai Văn Thượng Hải Nhất Cấp Vận Động Viên 2140 20
  38 张 琳 Trương Lâm Sơn Tây Nhất Cấp Vận Động Viên 2123.6 20
  39 姜 瑀 Khương Vũ Hắc Long Giang Nhất Cấp Vận Động Viên 2102.4 20
  40 赖坤琳 Lại Khôn Lâm Quảng Đông Nhất Cấp Vận Động Viên 2085.6 25
  41 李紫鑫 Lí Tử Hâm Hà Bắc Nhị Cấp Vận Động Viên 2044 25

 8. Thích chrispaul đã thích bài viết này
ELO cờ chậm + cờ nhanh của các kỳ thủ TQ Tính từ ngày 30 / 9 /2022

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.