Nguyễn Vũ Quân cao lắm , khi mà Nguyễn Vũ Quân đủ chất thì có thể chấp Nguyễn Thành Bảo đi tiên . Quân sinh ra ở Hn nhưng thời gian phát triển và hoàn thiện trình độ cờ thì lại ở trong Sg . Nếu như Quân đánh độ với Bảo thì ko ai nhận Bảo cả . Nếu Quân đủ chất thì đầu óc rất thư thái , sẳng khoái , khó ai đỡ được .
2 vận động viên chạy cùng với nhau 1 người đủ chất 1 người thiếu chất thì biết là bên nào thắng rồi chứ gì .