thêm 4000 tinh diệu sát cục nữa,
link onegreen: http://game.onegreen.net/Soft/HTML/42158.html

cách download giống cái kia