Đã xoá những bài spam , cảnh báo các bạn không nên tranh cãi lạc đề ở đây !!!