ANh Tô Xuân Thiết đạt giải ba tại lễ hội truyền thống làng Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội 2014

[IMG][/IMG]