Trích dẫn Gửi bởi akvhkm Xem bài viết
Về tàn cuộc thường thì mỗi bên còn 1 đến 3 quân chủ lực khi đó nếu mà xe pháo mã và xe song pháo nếu là kỳ thủ Trung quốc thường sẽ chọn xe song pháo và kỳ thủ việt nam sẽ chọn bộ ba xe pháo mã.
@mimi14970:Bạn cho mình hỏi có đúng như vậy khộng bạn?
Đúng vậy, TQ có cả một lô tài liệu về nghệ thuật cờ tàn xe song pháo đấu xe pháo mã.
Nhưng VN lại có cả một kho tri thức để dùng XPM chiến XPP.
Vậy nên mới dễ hòa.
Trận Xe mã mã tử chiến thì mimi chỉ thấy 1 lần sau rất lâu năm được xem cờ rồi. Đó là trận đánh xuất thần theo kiểu "Võ Tây sơn" bạn à, liên tục áp sát dọa đổi quân, dọa chiếu bắt quân và cuối cùng bức đổi thành hòa.
Trên lý thiết tàn cuộc gần như XMM sẽ bị bại khi hai bên còn nguyên sĩ tượng và thêm 1 tốt.