Các bạn trong diễn đàn có ai có sách chấp 2 sĩ, 2 tượng không? Gần chỗ mình có 1 tên chuyên đánh độ, dạo này hay đánh kiểu chấp như trên. Tiếc là vì mình toàn nghe lại chứ không có dịp chứng kiến nên ko học lóm đc.
Trong diễn đàn ai biết chỉ giùm nhé