Chu cha... địa điểm này khá lý tưởng để giao lưu cờ tướng đây nè... tớ thường oánh cờ tướng gần dốc Nam Giao (quán cafe dì Oanh) anh em nào ở gần đó... có dịp giao lưu nha... tên tớ là Nam... (~_^)!