Trưa nay mình bận không đến được. CLB ImportLink sẽ có anh Nguyễn Ngọc Hung đại diện tham dự. Chúc buổi họp chuẩn bị thành công.