Để chuẩn bị cho các giải thi đấu sắp tới, chiều nay clb Minh Lâm đã tổ chức giải mini cờ nhanh 30 phút, thi đấu vòng tròn tính điểm.

Tuy là một giải đấu tập huấn nhằm chuẩn bị lực lượng và trau dồi kinh nghiệm, nhưng vẫn có những ván đấu hấp dẫn gay cấn đến phút chót.
Thành phần tham gia:

1/ Bùi Chu Nhật Triều
2/ Lê Trường Giang
3/ Huỳnh Đức Thuận
4/ Nguyễn Hữu Du
5/ Nguyễn Tiến Huy
6/ Bùi Hùng

Diễn biến kết quả giải đấu như sau:

Ván 1:

- Bùi Chu Nhật Triều 0 - 2 Bùi Hùng

- Lê Trường Giang 2 - 0 Nguyễn Tiến Huy

- Huỳnh Đức Thuận 0 - 2 Nguyễn Hữu Du

Ván 2:

- Bùi Hùng 2 - 0 Nguyễn Hữu Du

- Nguyễn Tiến Huy 1 - 1 Huỳnh Đức Thuận

- Bùi Chu Nhật Triều 0 - 2 Lê Trường Giang

Ván 3:

- Lê Trường Giang 2 - 0 Bùi Hùng

- Huỳnh Đức Thuận 0 - 2 Bùi Chu Nhật Triều

- Nguyễn Hữu Du 1 - 1 Nguyễn Tiến Huy

Ván 4:

- Bùi Hùng 0 - 2 Nguyễn Tiến Huy

- Bùi Chu Nhật Triều 0 - 2 Nguyễn Hữu Du

- Lê Trường Giang 1 - 1 Huỳnh Đức Thuận

Ván 5:

- Huỳnh Đức Thuận 0 - 2 Bùi Hùng

- Nguyễn Hữu Du 2 - 0 Lê Trường Giang

- Nguyễn Tiến Huy 2 - 0 Bùi Chu Nhật Triều

Xếp hạng chung cuộc:

1/ Lê Trường Giang 7đ
2/ Nguyễn Hữu Du 7đ
3/ Bùi Hùng 6đ
4/ Nguyễn Tiến Huy 6đ
5/ Bùi Chu Nhật Triều 2đ
6/ Huỳnh Đức Thuận 2đ

-