Xin giới thiệu 9 ván đấu của nhà vô địch Vũ Khánh Hoàng tại giải Kỳ Vương Tài Tử 2011. Cũng tiện thể cho các kỳ thủ nghiên cứu nhà vô địch này

Vòng 1 : Nguyễn Huy Tùng 0-1 Vũ Khánh Hoàng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 2: Vũ Khánh Hoàng 1-0 Phùng Minh Dũng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 3: Võ Văn Hùng 0.5-0.5 Vũ Khánh Hoàng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 4: Vũ Khánh Hoàng 0.5-0.5 Bùi Mạnh Hảo// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 5: Nguyễn Hồng Thanh 0.5-0.5 Vũ Khánh Hoàng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 6: Lưu Khánh Thịnh 0.5-0.5 Vũ Khánh Hoàng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 7: Vũ Khánh Hoàng 1-0 Lê Quang Bình// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 8: Vũ Khánh Hoàng 1-0 Phí Mạnh Cường// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Vòng 9: Trần Quyết Thắng 0-1 Vũ Khánh Hoàng// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red