Như vậy, kết quả cuối cùng của giải Kỳ Vươn Tài Tử 2011:

1. Vũ Khánh Hoàng: vô địch

2. Lưu Khánh Thịnh: á quân

3. Nguyễn Hoàng Chiến: quý quân


Và danh sách 21 người giành vé chính thức vào chơi ở giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011 là:

1. Trần Thế Anh (Kỳ Hữu)

2. Lê Quang Bình (Anh Em)

3. Nguyễn Hoàng Chiến (Kỳ Hữu)

4. Phí Mạnh Cường (Đống Đa)

5. Nguyễn Tiến Cường (Kỳ Siêu)

6. Phùng Minh Dũng (Anh Em)

7. Tạ Thanh Giang (Kỳ Siêu)

8. Bùi Mạnh Hảo (Anh Em)

9. Vũ Khánh Hoàng (ImportLink)

10. Phạm Văn Huy (ImportLink)

11. Đại Ngọc Lâm (Anh Em)

12. Mai Quý Lân (ImportLink)

13. Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu)

14. Lê Văn Sơn (Anh Em)

15. Nguyễn Hồng Thanh (Việt Sơn)

16. Trần Quyết Thắng (ImportLink)

17. Lưu Khánh Thịnh (Quang Trung)

18. Cao Bá Thu (Anh Em)

19. Phạm Thanh Trung (Quang Trung)

20. Nguyễn Văn Tuấn

21. Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung)