Hình như trong luật cờ tướng quy định rất rõ ràng về trường tróc.Có trường hợp tróc tử hợp pháp cầu hòa nếu quân đó có căn.Còn lại là tróc tử vô căn thì phạm pháp bị xử thua.Hồi trước dân gian đánh cờ hình như không quy định rõ rang nên hay chửi nhau lắm.