Bác nhachoaloiviet dùng từ"võ công trâu bò"rất là độc đáo.Nhưng tôi thì thích Quan Công nhất!Khí phách và lòng trung tín của ông đã tạo nên một "thương hiệu"độc nhất vô nhị:QUAN NHỊ CA!