04/10/2014, 2 hiệp khách là Nguyên tiến sĩ và Quyền kỳ ma đều trốn vợ cưỡi ngựa đi ngắm cảnh hay săn bán gì đó (có thể là đi bắt bò lạc)vô tình gặp nhau tại thềm sân Song Mã quán. Sau một hồi cố ý gây xích mích nên xô xát đã xảy ra, mặc dù vậy quan khách chẳng ai can ngăn mà lại lấy dầu đổ thêm vào lửa rồi đứng xem. Trân xô xát này hiệp khách Nguyên Tiến sĩ đã sử dụng đòn phép mà hẳn nhiều người biết rõ khi nhắc tới Kim Dung là Nhất dương chỉ (Tiên Nhân Chỉ Lộ). Để đối phó với trận này Quyền kỳ ma đã sử dụng Cửu Âm Chân kinh hay Quỳnh hoa bảo điển gì đó (Bình Phong Mã) và còn dám cho đối thủ chỉ trước 2 chỉ. vậy kết quả?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sau khi anh Nguyên sử dụng đến nhất dương chỉ thứ 2 thì thì mới phát huy công hiệu nên Quyền kỳ ma đã ngã từ lưng ngựa ngã xuống bất tỉnh. Nguyên tiến sĩ sau khi lục soát các đồ vật trên lưng ngựa và trong người Quyền kỳ ma thì thu được 2 con gà, 1 con vịt, 3 thùng huda và 500 cu roan, 100 pê xen.
.. Khi được mọi người phỏng vấn thì Nguyên nhất dương chỉ đã cho biết anh luyện bí kíp này 10 năm rồi nhưng sử dụng khi được khi không nhưng đây là lần đầu tiên anh ta áp dụng thành công.
Về phần Quyền kỳ ma thì khi mọi người xoa bóp cấp cứu thì mới phát hiện ra???????...... Chắc có lẽ vì vậy nên Cửu Âm Chân kinh không phát huy tác dụng đây.