cho em hỏi năm nay vtc có tổ chức trạng cờ không . em xin cảm ơn!