Songmakhach sau khi chém Quyền kỳ ma hai nhát thì lên ngựa truy sát Tống Giang,la một anh hùng hảo hán lại nhận được sự giúp sức của những cao thủ khắp thiên hạ,songmakhach khó mà chiến thắng Giang còi,nhưng với quyền cước uyển chuyển song đao phi thường đã chém Giang còi hai nhát.Songmakhach sau khi chiến thắng thu được chiên lợi phẩm 2ga 4vit xiêm 10 thùng bia,Tống Giang thua trận trong lòng ấm ức muốn đươc thách đấu.
Giangcoi vs songmakhach