công đài:Hoàng lãng tử kiếm _ Thủ đài:Thành giáo chủ
[COTUONG]


[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]774770627967636489798070192710027975030446456042274672741727021426250001666564654665746475706270454414354443352743423041424140416746124259484247294727466546414009190141466570621910412110126243128243354857215139485155828320428333504133346469657335477361555147284939617351567361565161736962735451533404422039386232868528364837364438485354[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_refer]http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D515[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_generator]www.dpxq.com[/DhtmlXQ_generato