Trích dẫn Gửi bởi kydai81
cập nhật giúp e thường xuyên chiêu sinh đi