CXQ bây giờ chạy trên điện thoại ngob rồi nhé !tuyệt vời !!!