Bình luận trận đấu hay - Ván cờ làm kinh động trời đất - Thái Vĩ Lâm tiên thắng Từ Nãi Cơ - Thường Châu 1975Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có 1 đoạn truyền thuyết tả Quan Vân Trường chém Hoa Hùng xong chén rượu vẫn còn nóng, thực giả thế nào hậu thế chưa thể xác minh được. Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà bát canh vẫn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm chứng. Không tin có thể xem một trong những đoạn ký thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, cùng nhau ôn lại giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt” .

Cũng trong Tam quốc diễn nghĩa , Tào Mạnh Đức liên tiếp đại phá Viên Thiệu Viên Thuật , chém Lã Bố , bình định Kinh Châu của Lưu Biểu , thanh thế lẫy lừng , quân tướng hoan hỉ những tưởng vận trời đã đến , vào mùa đông năm Kiến An thứ 13 ( 208 sau công nguyên ) , Tào gia hội 83 vạn quân cả Thủy lẫn bộ , sai người nói Phao lên là 100 vạn quân áp sát Trường Giang , gây áp lực nặng nề lên Đông Ngô , Tôn Quyền và Lưu Bị buộc phải thiết lập liên minh kháng Tào . Phía Đông Ngô Chu Du là đô đốc , áp dụng chiến thuật lấy yếu đánh mạnh , lấy ít địch nhiều , sử dụng cả trá hàng , cả hỏa công , lại thêm truyền thuyết mượn gió Đông nổi tiếng của Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng . Chỉ trong 1 đêm đốt sạch chiến thuyền của quân Tào , thủy bộ 2 nhà Tôn Lưu đồng loạt truy kích , đánh tan toàn bộ quân đội của Tào Tháo , biến ước vọng thống nhất Trung nguyên của Bắc quân chỉ trong 1 đêm tan thành mây khói ...

: Mãi về sau này , danh sĩ Tô Đông Pha có viết bài : Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ , có một trích đoạn như sau :

Dao tưởng Công Cẩn đương niên, tiểu Kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát
Vũ phiến luân căn, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt.

Tác giả Nguyễn Chí Viễn dịch là:
Xa nghe Công Cẩn đương thì, Tiểu Kiều vừa mới cưới, anh hùng phong cách
Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt

Thăng Long Kỳ Đạo xin được giới thiệu đến với khán giả hâm mộ ván của của danh thủ Thái Vĩ Lâm đi tiên chiến thắng danh thủ Từ Nãi Cơ tại giải mùa xuân năm 1975 ở Thường Châu. Đây là ván cờ được coi là làm Kinh Động Trời Đất , Sau này rất nhiều kỳ hữu lầm tưởng là của Hồ Tư Lệnh , tuy nhiên thông tin trên là không chính xác .

Trận này được lấy lại từ Topic : Ván cờ làm kinh động trời đất , thành viên Xephaoma của Thăng Long Kỳ Đạo , viết vào ngày 02/10/2009 và làm xôn xao toàn bộ các thành viên của Thăng Long Kỳ Đạo cùng bình luận , quan tâm và ngưỡng mộ .

Sau đây xin mời mọi người bước vào phần thực chiến của ván đấu ...