Mong bạn hướng dẫn cách copy file CBL vào cnvcs trên Iphone