Biên Bản Vòng Chung Kết Giải cờ tướng Ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel Cup - Ninh Bình 2015

Lượt Về

Chung kết: Đào Cao Khoa (BDU) 1 - 1 Lại Lý Huynh(BDU)
Tranh 3-4: Nguyễn Anh Quân(BCA) 2 - 0 Vũ Hữu Cường(HNO)
Tranh 5-6: Nguyễn Hoàng Lâm(HCM)0 - 2 Lưu Tông Trạch(TQ)
Tranh 7-8: Tôn Thất Nhật Tân (DNA) 2 - 0 Huỳnh Linh(CTH)