Mời các thành viên HCTVN và các bạn yêu cờ úp trên cả nước đăng ký tham dự giải cờ úp online mở rộng cuối năm

Cơ cấu giải thưởng:
- Nhất 300K thẻ + gold hoặc xu (cập nhật sau).
- Nhì 200K thẻ + gold hoặc xu (cập nhật sau).
- Ba 100K thẻ + gold hoặc xu (cập nhật sau).
- Tư 50K thẻ + gold hoặc xu (cập nhật sau).
Anh em muốn đăng ký tham gia thi đấu thì vào lin dưới đây :
https://www.facebook.com/events/1668144963458824/
, ấn ' tham dự '' và đk các thông tin như AD MIN hướng dẫn
THÂN