Kỳ đài 2015 ất mùi –KV miền Trung
Trận bán kết 1
Đồng đội T.P Đà Nẵng
Tùng Xanh đổ vì phất trần Đông Hải thạch Nhân
Võ Văn Hoàng Tùng(tiên)-Tôn Thất Nhật Tân(hậu)
ĐKT Quốc tế ĐKT quốc tế
1,C7.1 C7.1 2,M8.7 M8.7 3,P2-6 X9-8 4,M2.3 M2.1 5,T3.5 X1.1 6,C9.1 X1-4 7,S4.5??T7.5 8,X9.3 X4.3 9,P8.2 P2-3 10,C3.1 C7.1 11,P8-3 S6.5 12,X1-4 M7.8
13,M7.8??X9-7 14,M8.9 P3/1 15,M9/8!? C3.1 16,T7.9 M8.7 17,C7.1 X4-3 18,M8/6 X3.3 19,P3-2 M7.5 20,X4.2 X3-1 21,X9-7 X1/1 22,X7.1 X1-4 23,X4-5 X7.5 24,X7/4 P8.2 25,P8/4 P8-3 26,X7-8 P8.3,0-1 trắng chịu thua vì
Chú luận:Ban đầu Tiên chơi tiên nhân chỉ lộ,hậu chơi ứng đối tốt sau tiên biến ra pháo qúa cung hậu lại ra bình phong mã biến chính phân tích:
a,nước 7 tiên nên giữ vững thế tốc công C9.1!! C1.1 8,X9.5,
b,Nước 12 tiên nên P3-6!! bề ngoài khéo thủ(né sự rình mồi trước của X7 bên hậu vài nước tới do X8 hậu thênh thang bình 7 do không tính đến đường 3 nước sau đó mà tiên đi vội X1-4 chưa đem lợi thế nào đáng kể)dương công tống khứ X4 bên hậu(giải tỏa chiếm cứ điểm X4 đầu hà)buộc hậu 12,..X4-6 S5.4 13,X8-7 M3/1 14,X7.8 S6.5 nếu tiên sai lầm 15,M8.7 P6/1 bắt chết Xe đen ưu thế lớn,12,…X4-2 13,C5.1 X8-6 14,T5.3 nếu hậu vội X6.8 thì trắng kẹp cổ đen Ps6-4 để rồi nước sau hăm P6/3 bắt Xe đen như đòn miếng võ thuật trắng ưu tuyệt đối dễ thắng Cờ hoặc 12,…X4-7 13,M3.4 X7.2 14,M6.4 trắng ưu dễ dàng thủ hòa còn nếu 13,…X7-6 15,M4.2 X6-8 trắng ưu lợi thế thủ hòa.Nước này bên tiên đi X1-4 vội vàng máy móc sách vở còn nước sau M7.8 sau đó 14,M8.9 ăn chốt biên 1 mất 2 nước đi mà cục diện đối phương không hề hấn gì sau khi hậu chơi 14,..P3/1 bên tiên thất tiên và phải M9/8 để rồi từ đó bị xây-nốt luống cuống mất hai tượng về sau được một trải nghiệm kinh nghiệm đắt giá dù đã là KTQTtrải qua trăm trận đại mạc,đáng lý nên xoáy vào trung tâm,chú trọng đại cục Hán Sở tranh hùng,Đường Tùy một mất một còn-lại lái chiều ra biên nên trung tâm ngập đầy lang rợ nhập kinh cung,thật đáng tiếc vì đây là trận chân bước vào chung kết miền Trung mà thua vì nước yếu thất thủ vỡ trận.
c,26,…P8.3!!,0-1 vì Xe5 đầu trung cung bị dọa bắt,nếu giải tỏa cho Xe bằng 27,P6/1 P3-7 hậu bắt Mã hơn quân thắng thế thắng lực,nếu để yên thì 27,…P3-5 ăn Xe hơn tuyệt đối thế lực thắng Cờ tàn.