- Bố ơi , con muốn lấy vợ
- Con đã sẵn sàng chưa
- Con sẵn sàng rồi
- Xin lỗi đi
- Dạ, là sao
- Xin lỗi đi
- Xin lỗi cái gì
- Xin lỗi đi
- Nhưng con đâu làm gì có lỗi
- Hãy nói xin lỗi đi
- Nhưng tại sao
- Xin lỗi đi
- Con sẽ xin lỗi nếu con làm sai điều gì đó , nhưng bố phải cho con biết con đã sai ở đâu chứ
- Nói xin lỗi đi
- Con không hiểu , xin lỗi gì chứ
- Xin lỗi đi
- Được rồi, con xin lỗi
- Tốt lắm con trai , khi con CHẤP NHẬN ĐƯỢC VIỆC XIN LỖI MÀ CHẲNG HIỂU MÌNH ĐÃ LÀM SAI CHUYỆN GÌ thì con đã sẵn sàng lấy vợ rồi đấy!!
(St)

.... hêhe dành cho các thành viên chưa lấy vợ