Trích dẫn Gửi bởi BachDienThuSinh Xem bài viết
Lê Hải Ninh xuất sắc chém gục kẹo cu đơ Nguyễn Hiền Giang , cân bằng tỷ số cho Ánh Dương .

- Nguyễn Hiền Giang ( VSO ) 0-2 Lê Hải Ninh ( ADU )

Nguyễn Quang Nhật đánh tàn chắc thắng thành tàn dễ hòa , chưa chắc Việt Sơn đã thắng trận này ...
Cụ Giang kẹo cu đơ cần phải bổ túc trung cuộc. Đặc biệt là tàn cuộc. Vị dụ theo lớp HVTLKD 3 chẳng hạn. Chúc cụ sớm ngộ ra được biến mới. Thaks all