NEW : ccyclone mới cấp nhật file brain mới cho cả 2 phiên bản cy x và cy thường , anh em tải về, đổi tên file brain cũ thành gì đó rồi bỏ file mới này vào chơi thử :

https://www.fshare.vn/file/8CRJ71B8X...ken=1557752684