Bạn cho mình hỏi tý sao dùng cái giao diện + BH 3.6 04-09-2016 mở nén xong mở lên toàn lỗi font chữ loằng ngoằng ko hiểu là do lỗi gì, mình dùng Win10 64bit. Thank!