Kết quả thi đấu vòng Tứ kết Siêu Cup Palace trận lượt đi:

Trận 1: Green Pigs vs My Love : 23 - 36

Trận 2: Duc Viet P vs Đại Học Y Dược HP : 56 - 41

Trận 3: Apollo XI vs Palace Club KTV : 48 - 50

Trận 4: Đường Phố FC vs Eighteen +++ : 37 - 07