Quy tắc thi đấu cờ tướng Trung Quốc - Chương 7, diễn giải chi tiết qua hình cờ cụ thể
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  92
  Post Thanks / Like

  Mặc định Quy tắc thi đấu cờ tướng Trung Quốc - Chương 7, diễn giải chi tiết qua hình cờ cụ thể

  nguồn Facebook của Group "Tham khảo về Cờ Tướng"

  Quy tắc thi đấu cờ tướng áp dụng tại Trung Quốc có một số điều khác biệt khá khắt khe so với Luật áp dụng Châu Á và Việt Nam, dạo này xem ván cờ của TQ nhiều, có lẽ nên tham khảo một chút về luật cờ tướng mà TQ áp dụng để xem ván cờ cho dễ hiểu.

  quy tắc thi đấu 2011 - PDF
  https://www.xqbase.com/protocol/rule2011.pdf

  quy tắc thi đấu 2007 - PDF
  http://game.onegreen.net/Soft/HTML/45342.html  Phần 7: các ví dụ giải thích điều luật

  (các hình vẽ bên dưới đều là đỏ đi trước - trích từ quy tắc thi đấu 2011)


  H2

  1. M2/1 (tróc) X9-8 (đổi)
  2. M1.2 (tróc) X8-9 (tróc)
  M1.2 bị tính là tróc vì đe doạ M2.3 chiếu thí mã để ăn xe đen
  hình này tính là bên đỏ 2 tróc, bên đỏ phải đổi nước

  H3

  1. V5/3 (tróc) X8-7 (tróc)
  2. V3.4 (tróc) X7-8 (tróc)
  bên đỏ đi tượng, nhưng bị tính là tróc vì đi tượng có tác dụng làm cho xe đen không giữ được mã nữa, gọi là phá căn của mã đen - khiến cho xe đỏ có thể ăn không mã đen
  bên đen X7-8 tính là tróc, vì đe doạ chiếu tướng ăn sĩ
  hai bên không đổi nước thì thành hoà
  H4

  1. M4/6 (tróc) V9.7 (nhàn)
  2. M6.4 (tróc) V7/9 (nhàn)
  M6.4 bị tính là tróc, vì bên đỏ đe doạ dùng pháo đỏ đổi mã đen, rồi dùng mã đỏ ăn không tốt đen

  hình này tính là 2 tróc, bên đỏ phải đổi nước
  ---------------------
  thế thì luật nghiêm quá nhỉ

  H5

  1. X7/5 (nhàn) Tg5/1 (nhàn)
  2. X7.5 (chiếu) Tg5.1 (nhàn)

  hình này đỏ một chiếu một nhàn, đen hai nhàn, 2 bên hợp luật, nếu không đổi nước thì hoà cờ

  H6

  1. X4-5 (chiếu) Tg5-6 (nhàn)
  2. X5-4 (chiếu) Tg6-5 (nhàn)

  bên đỏ chiếu liên tục, xử thua

  H7

  1. P1-2 (doạ sát) X9-8 (chặn)
  2. P2-1 (doạ sát) X8-9 (chặn)
  Xe đen chỉ tính là chặn, không tính là tróc vì nếu có thể ăn pháo thì vẫn bị xe đỏ chiếu rút bắt xe (đấy là trong trường hợp chiếu rút không thành chiếu bí
  cờ này bên đỏ liên tục doạ sát, bên đỏ phải đổi nước - không đổi xử thua

  H8

  1. X2/6 (tróc tốt) Tg6/1 (tróc - xe đen tróc tốt)
  2. X2.6 (chiếu) Tg6.1 (nhàn)
  bên đỏ một chiếu một tróc, bên đen một nhàn một tróc, bên đỏ phải đổi nước, không đổi xử đỏ thua.

  H9

  1. M3/2 (tróc) X9-8 (tróc - rút pháo bắt mã)
  2. M2.3 (đấu) X8-9 (tróc - rút pháo bắt mã)

  bên đỏ một tróc một đấu (đấu tương đương với nhàn)
  bên đen hai tróc, bên đen phải đổi nước, không đổi xử thua

  H10

  1. M7.6 (tróc) X3.2 (tróc)
  2. M6/7 (tróc) X3/2 (tróc)
  X3/2 tính là tróc vì cả pháo và xe nhòm vào mã chỉ có pháo giữ (gọi là thiếu căn)
  tuy nhiên vì mã đỏ trường tróc xe đen, nên bên đỏ phải đổi nước, nếu không đổi bên đỏ thua.


  H11

  1. P8-9 (tróc) X2-1 (tróc)
  2. P9-8 (tróc) X1-2 (tróc)
  bên đen dùng xe pháo phối hợp bắt quân, lại bắt quân không có căn, bên đen phải đổi nước - ko đổi thì thua
  (X2-1 thế mà không gọi là đấu nhỉ?)
  ------------------------------------------------
  luật khó thấy ớn chả muốn chơi cái cờ này.

  H12

  1. X1-2 (nhàn) P8-9 (tróc)
  2. X2-1 (nhàn) P9-8 (tróc)
  Bên đỏ hai nhàn, bên đen hai tróc, bên đen phải đổi nước, không đổi thua cờ


  H13

  1. X5-6 (chiếu) Tg4-5 (nhàn)
  2. X6-5 (đổi) Tg5-4 (nhàn)
  bên đỏ X5-6 chiếu, tự tạo ra sơ hở bên đen có X5-6 sát. Bên đen đi tướng là nhàn
  X6-5, xe đỏ vào trung lộ, coi là "đổi" nếu pháo đen không có căn thì bên đỏ bị coi là "tróc"
  bên đỏ một chiếu một đổi, bên đen hai nhàn, hai bên nếu không đổi biến thì hoà
  --------------------------------------
  lời bàn: Xe đỏ X6-5 doạ chiếu tướng bắt xe, sao lại coi là đổi, chả nhẽ TQ làm quy tắc mà cũng nhầm?

  H14

  1. B3-2 (nhàn) X8-7 (tróc)
  2. B2-3 (nhàn) X7-8 (tróc)
  tốt và tướng nếu đuổi mãi vẫn coi như nước "nhàn"
  còn bên đen pháo và xe thay nhau tróc mã
  đen phải đổi nước, không đổi bị coi là thua.


  H15

  1. Tg6-5 (tróc) B5-4 (nhàn)
  2. Tg5-6 (tróc) B4-5 (nhàn)

  mặc dù tướng được quyền tróc mãi, nhưng khi bên đỏ đi tướng thì 2 mã cũng thay phiên nhau tróc tốt, nước đi tướng bị coi là "tróc"
  bên đỏ mà không đổi nước thì bị thua cờ.

  H16

  1. X2.3 (chiếu) Tg6.1 (nhàn)
  2. X2/3 (tróc) Tg6/1 (tróc)
  X2/3 là doạ chiếu rút bắt xe, nên coi là tróc
  Tg6/1 là đỡ xe để ăn tốt, cũng coi là tróc
  Bên đỏ phải đổi nước

  H17

  1. Xs.1 (chiếu) Tg4.1 (nhàn)
  2. Xs/1 (tróc) Tg4/1 (sát)
  nước cờ bên đỏ Xs/1 nếu bên đen ăn xe thì sẽ mất cả 2 xe, vì thế coi là bên đỏ tróc
  nước cờ bên đen Tg4.1 - sau khi đỡ nước chiếu thì sinh ra nước sát, coi là nước nhàn

  bên đỏ chiếu+tróc, phải đổi nước

  H18

  1. X5-6 (chiếu) Tg4-5 (nhàn)
  2. X6-5 (nhàn) Tg5-4 (sát)

  Hai bên không đổi nước thành hoà

  H19

  1. X6-5 (tróc) P4-2 (sát)
  2. X5-6 (chiếu) P2-4 (sát)

  bên đỏ một chiếu một tróc, bên đen trường sát
  hai bên không đổi nước thì thành hoà

  H20

  1. M8.9 (sát) X3/2 (nhàn)
  2. M9/8 (tróc) X3.2 (nhàn)
  bên đỏ M8.9 đối xe, kiêm đe doạ M9.7 rồi M7/6, X9.2, coi là "sát" M9/8 là "tróc"
  Bên đỏ phải đổi nước, không đổi là thua

  (còn tiếp)
  Lần sửa cuối bởi doshaku, ngày 20-01-2017 lúc 02:19 PM.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  92
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  H21

  1. X4/2 (đổi) P2.2 (tróc)
  2. X4.2 (tróc) P2/2 (tróc)

  bên đen trường tróc, phải đổi nước
  -------------------
  cái này hơi khó hiểu tý, nhưng vẫn hiểu được

  H22

  1. X6-5 (tróc) B5-4 (nhàn)
  2. X5-6 (tróc) B4-5 (nhàn)
  mặc dù xe đen đang khóa xe mã bên đỏ (khoá xe đỏ hàng ngang) nhưng đỏ rình ăn tốt đen vẫn tính là tróc, bên đỏ phải đổi nước


  H23

  1. X7.1 (tróc) P2.1 (nhàn)
  2. X7/1 (tróc) P2/1 (nhàn)
  Bên đen trường tróc không nói làm gì, nhưng mỗi lần pháo đen chạy đi đều nhòm mã và tượng đỏ, tuy vậy nhòm mà không ăn được, ăn thì mất xe, vì vậy nước đi của pháo coi là "nhàn"
  Bên đỏ phải đổi nước.

  H24

  1. X1.4 (nhàn) X5-6 (nhàn)
  2. X1/4 (tróc) X6-5 (nhàn)
  hai bên hợp lệ, không đổi nước là hoà
  ----------------------
  bàn: xe đỏ X1.4 đe doạ B7-6 chiếu tướng thí tốt ăn mã sao coi là nhàn được nhỉ?

  H25

  1. X6.1 (tróc) M6/7 (tróc)
  2. X6/1 (tróc) M7.6 (tróc)
  bên đỏ phối hợp tróc quân (mã đáy) nhưng bên đen trường tróc xe (quân nặng)
  vậy bên đen phải đổi nước

  H26

  1. X6.3 (tróc) P8/3 (tróc)
  2. X6/3 (tróc) P8.3 (tróc)
  bên đỏ một nước tróc quân không có căn, một nước tróc quân thiếu căn (quân giữ ít hơn quân bắt gọi là thiếu căn)
  bên đen trường tróc xe,
  vậy bên đen phải đổi nước

  H27

  1. M8.7 (tróc) P1.1 (tróc)
  2. M7/8 (tróc) P1/1 (tróc)
  Bên đỏ trường tróc quân pháo vô căn
  bên đen phối hợp tróc quân mã
  vậy bên đen phải đổi nước
  ----
  bàn: vậy thì đoán thử lí do là:
  tội bên đen nhẹ hơn ở chỗ dùng nhiều quân mới tạo được nước tróc quân, còn tội bên đỏ nặng hơn vì tróc quân vô căn? nên bên đỏ phải đổi nước?

  H28

  1. X8-7 (tróc) M3/5 (tróc)
  2. X7-8 (tróc) M5.3 (tróc)
  bên đỏ mốt nước tróc quân vô căn (?) một nước tróc quân có căn (?)
  bên đen trường tróc xe đỏ
  bên đen phải đổi nước
  nếu đen thay M3/5 bằng M3.5 thì kết quả vẫn vậy

  H29

  1. X1-2 (đổi) X8-9 (sát)
  2. X2-1 (đổi) X9-7 (sát)
  3. X1-3 (đổi) X7-8 (sát)
  bên đen phải đổi nước
  nếu thay đổi nước đi đầu tiên thành X5-2 nghĩa là 2 xe đỏ đều có thể chiếu, thì nước đi bên đỏ thành ra nước "tróc" --> đỏ trường tróc, đen trường sát, không đổi nước là hoà.

  H30

  1. P8/4 (tróc) X6/4 (đổi)
  2. P8.4 (đổi) X6.4 (tróc)
  hai bên không đổi nước là hoà
  nếu mã đen lộ 3 thay đổi sang lộ 7, thì bên đen X6/4 là tróc, khi đó bên đen phải đổi nước.
  Lần sửa cuối bởi doshaku, ngày 09-03-2017 lúc 02:45 PM.

 3. Thích trung_cadan, hp007hp, kyhiepCXQ, dinhhoang_208, doioikhoi đã thích bài viết này
 4. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Bài viết
  991
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Luật này nghiêm quá ạ, làm mất sự biến hóa của cờ tướng!

 5. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 6. #4
  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Bài viết
  2,670
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi doshaku Xem bài viết
  H29

  1. X1-2 (đổi) X8-9 (sát)
  2. X2-1 (đổi) X9-7 (sát)
  3. X1-3 (đổi) X7-8 (sát)
  bên đen phải đổi nước
  nếu thay đổi vị trí xe đỏ lộ 5 ra lộ 2-3-4, nghĩa là 2 xe đỏ đều có thể chiếu, thì nước đi bên đỏ thành ra nước "tróc" --> đỏ trường tróc, đen trường sát, không đổi nước là hoà.
  .
  Thế này phải đổi nước thì buông cờ luôn còn gì, trình độ cân quá nên luật chặt thật, nhưng thấy vẫn hợp lý.

 7. Thích kyhiepCXQ, trung_cadan, doshaku đã thích bài viết này
Quy tắc thi đấu cờ tướng Trung Quốc - Chương 7, diễn giải chi tiết qua hình cờ cụ thể

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.