1. Ừ thôi đã cạn cơn say
Chén trà nguội ngắt chát đầy ruột gan
Em gom cất những dở dang
Anh châm lửa đốt ngập tàn khói bay

2. Áo còn vương vết trà loang
Một miền kí ức chảy tràn trong tim
Người đi biền biệt cánh chim
Dấu môi xưa vẫn còn in chén sầu

3. Bên chén trà xanh ta cùng hoa
Đối ẩm như ai khác chăng là
Hoa thưởng hương thơm ta thưởng vị
Thưởng cả hương hoa đã thưởng trà

4. Sớm nghe chim ríu rít
Thấy lòng sao thảnh thơi
Nâng chén trà thơm mát
Sóng sánh hóa nụ cười
(Phiên bản 2: Kì thủ nhe răng cười )

5. Chén trà nhỏ bé
Uống trọn vầng trăng
Tâm hồn nhỏ bé
Uống cạn vĩnh hằng