Các Giải Đấu Quan Trọng Của Trung Quốc Năm 2017

Stt Giải đấu Thời gian Địa điểm
1 Giải Đồng Đội Toàn Quốc 2017 8/4 - 14/4 Giang Tô
2 Toàn Quốc Tượng Kỳ Nam Tử Giáp Cấp Liên Tái Dự Tuyển Tái Năm 2017 Tháng 4
3 Giai Đoạn 1 - Toàn Quốc Tượng Kỳ Nam Tử Giáp Cấp Liên Tái Năm 2017 Tháng 5
4 "Cao Cảng Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Thanh Niên Đại Sư Tái 2017 11/5 - 12/5 Giang Tô
5 "Uy Khải Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Đẳng Cấp Tái 2017 17/7 - 21/7 Bắc Kinh
6 Tượng Kỳ Toàn Quốc Quán Quân Nam Bắc Đối Kháng Tái 2017 Tháng 7 Cát lâm
7 Toàn Quốc Thanh Niên Tượng Kỳ Cẩm Tiêu Tái 2017 Tháng 7 Chiết Giang
8 Giai Đoạn 2 - Toàn Quốc Tượng Kỳ Nam Tử Giáp Cấp Liên Tái Năm 2017 Tháng 8
9 Toàn Cầu Tượng Kỳ Song Nhân Yêu Thỉnh Tái 2017 Tháng 9 Tứ Xuyên
10 "Chu Trang Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Công Khai Tái 2017 Tháng 9 Giang Tô
11 "Tạ Hiệp Tốn Kỳ Vương Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Công Khai Tái 2017 Tháng 10 Ôn Châu
12 Giải Cá Nhân Toàn Quốc Năm 2017 Tháng 10 - Tháng 11 Quảng Đông
13 Giai Đoạn 3 - Tượng Kỳ Nam Tử Giáp Cấp Liên Tái Năm 2017 Tháng 11
14 Giải Vô Địch Thế Giới 2017 Trung Tuần Tháng 11 Philippines
15 Thế Giới Trí Lực Tinh Anh Vận Động Hội 2017 13/12 - 17/12 Giang Tô
16 "Tôn Hồ Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Thanh Niên Đại Sư Tinh Anh Tái 2017 Tháng 12 Chiết Giang
17 "Bích Quế Viên Bôi" - Toàn Quốc Tượng Kỳ Quán Quân Yêu Thỉnh Tái 2017 Tháng 12 Quảng Đông
18 Toàn Quốc Tượng Kỳ Nam Tử Giáp Cấp Liên Tái 2017 Tháng 4 - Tháng 12
19 Giải Vô Địch Châu Á 2017
20 "Hàn Tín Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái 2017