Chơi tốt. Set mt = 1; hash = 128 thôi thế là được. Đủ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu.