Bộ ảnh nằm trong hoạt động "Khiêu chiến quán quân thế giới Hứa Ngân Xuyên" của tỉnh Quảng Tây