Cãi nhau chuyện đó làm gì . Kết quả 1 ông lấy từ game , tôi lấy từ Gdchess , chả rõ chi tiết thế nào nhưng chẳng quan trọng lắm , không ảnh hưởng gì đến bảng xếp hạng cả ...