ở Việt Nam giống như con nhà nghèo Cha Mẹ không đàng hoàng buồn quá mấy cha ơi !