Hình ảnh thi đấu ván 7

Dương Văn Long vs Nguyễn Đức Dần



Nguyễn Việt Tuấn vs Trần Thanh Giang



Nguyễn Hợp Hải vs Nguyễn Đức Thuận



Nguyễn Hữu Hoàn vs Nguyễn Văn Hợp



Trần Đức Lương vs Chu Nhật Huy



Vũ Minh Châu vs Nguyễn Anh Quỳnh



Giao lưu cờ bên ngoài