Hình ảnh thi đấu ván 7

Dương Văn Long vs Nguyễn Đức DầnNguyễn Việt Tuấn vs Trần Thanh GiangNguyễn Hợp Hải vs Nguyễn Đức ThuậnNguyễn Hữu Hoàn vs Nguyễn Văn HợpTrần Đức Lương vs Chu Nhật HuyVũ Minh Châu vs Nguyễn Anh QuỳnhGiao lưu cờ bên ngoài