ước gì sô lô cùng anh chị trên web playok ... nick em là : anhnguyenvan