Liên quan đến giải đấu, đoàn Việt Nam hôm nay ở hai đầu Nam Bắc (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) đã lên máy bay sang TQ tham dự giải.