Trích dẫn Gửi bởi hao nam dong Xem bài viết
Đã có lịch dự kiến tổng kết fantasy chưa tổng thống ơi,anh em còn chuẩn bị quần áo đầu tóc lên sóng cái nhể
Nhớ mang Soundcard K10 đi anh nhá