Danh sách các thành viên ủng hộ nhóm phóng viên chiến trường TLKD :

- Mr Vũ Văn Tuyến ( clb cờ Tràng An - Ninh Bình ) : 1000 k
- Mr Phạm Trung Kiên ( clb cờ Tràng An - Ninh Bình ) : 500k
- Mr Nguyễn Thế Long : 500k
- Mr Dũng ( HV TLKD ) : 300k
- Mr Trung Mỗ Lao ( HV TLKD ) : 1000k
- Mr Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD ) : 1000 k
- Mr Phạm Cao Nghiên ( Clb Cờ Anh Em ) : 1000 k
- Mr Trần Trung : ( Clb cờ Kỳ Siêu ) : 500k

Thay mặt anh em phóng viên xin được trân trọng cảm ơn các huynh đệ !!!