Máy chơi hay quá chủ thớt ạ!

Phải công nhận sau khi nâng cấp, đây là 1 trong nhưng game cờ trên di động có trình độ của máy chơi rất cao. Ngay cả hạng dễ tôi cũng hiếm lắm mới hòa được.