Cờ giang hồ: Trường ngọng (1p 15s) vs Loan cháy (5p) phân tiên