Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( phải ) chấp Đạt người giời tiên 2p vs 6p !!!